MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI

Öz ÖZETMemleketimizde, özellikle köylerimizde yaşıyan insanların çoğunluğunungeçimi tarıma dayanır.. Bu bakımdan tarımsal kaynaklarınbaşında gelen su ve toprak kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekzorundayız.Memleketimizin iklim şartlan bizde entansif bir ziraat için sula._mayz zorunlu' kılmaktadır.Bugiin köylerimizin kalkınmasında altyapı niteliğinde olan sulamahizmetlerinin, aralarında tam bir işbirliği olmayan çeşitli kuruluşlartarafindan yürütülmekte olması büyük yatırımlarla tesis edilmiş olansulama şebekelerimizin üretim artımmda ba.şarısız kalmalarına sebepolmaktadır.Sulu ziraıta başarı, bu zİraat şeklinin beraberinde getireceği teknik,ekonomik ve sosyal sorıtnların bir bütün olarak ele alınması ve çözümlenmesiylemümkün olur. Bu sorunların çözümü ve entansif sulu ziraıtabeklenilen amacın elde edilmesi için, sulama hizmetlerinin tek bir elden, yürütülmesi ve sulama şebekelerinin belirli bir noktadan itibaren çiftçilerinkuracakları "Sulama Kooperatiflerince" işletilmesi faydaltgörülmektedir.

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40804, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI}, key = {cite}, author = {Özdengiz, Ali} }
APA Özdengiz, A . (2010). MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40804
MLA Özdengiz, A . "MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40804>
Chicago Özdengiz, A . "MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI AU - Ali Özdengiz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI %A Ali Özdengiz %T MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Özdengiz, Ali . "MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Özdengiz A . MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
Vancouver Özdengiz A . MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
IEEE A. Özdengiz , "MEMLEKETTMİZDE ALT YAPI HİZMETİ OLARAK SULAMANIN KÖY VE YURT KALKINMASINDAKİ ROLÜ, BUGÜNKÜ DURUMU VE GELİŞTİRİLME OLANAKLARI", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, c. 3, sayı. 2, Ara. 2010