Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar

Öz ÖZETKaz arpası (Polygonum persicaria L.) Erzurum Karasu bölgesindeproblem teşkil t!den yıllık bir yabancı ottur. Tohumları ile çoğalır.Ancak tohumların etrafı sert bir kabukla kaplı olduğu için derhalçimlenemez. Tohumların 4° Cde 2 ay bekletilmesi halinde %9,25'içimlenebilmiştir:Sonbaharda derin toprak işlemesi uygulanması halinde bir kısımkaz arpası tohumlarını çimlenrneğe teşvik etmekte ve çimlenen tohumlarbölgenin sert ikliminde donlar etkisiyle tahrip olmaktadır. Bu itibarlasonbahar toprak işlemesi uygulanan parsellerde kesafet sadece discarogeçirilmiş parsellere nazaran % 70 azalmıştır. 2-3 cm derinIğinde diskarogeçirilmiş parsellerde toprak yüzeyine dökülen tohumlar çimlenmeğeteşvik edilmekte ve kesafet fazla olmaktadır.Banvel D düşük dozlarda yazlık arpada selektif olarak kullanılmıştır.Banvel D (57, 114 cc/dek) dozlarıiıda kullanılmış ve her iki dozda kazarpasının %95 ini iildürmüştür. Ancak adı geçen herbisit yazlık arpadabazı morfolojik bozukluklar ve boy kısalmaları meydana getirmiştir.Ayrıca Banvel D nin MCPA amin karışımı sıraSiyle (35+40 cc, i II +100 cc/dek) dozlarında kullanılmış ve yine bu karışımla % 90 üzerindeöldürme gücü temin edilmiştir. Bu karışımın yazlık arpa üzerine, BanvelD'ye kıyasla az olmak üzere, yine de fitotoksik etkisi tesbit edilmiştir.Diğer taraftan 2,4-D amin (80,200 cc/dek), 2,4-D ester (60,80cc/dek), MCPA amin (80,200 cc/dek) 2,4,5-T+2,4-D estt!r karışımı(60,80 cc/dek) tatbik edilmiş ve hiç bir dozda adı geçen yabancı otunX 60 den fazlasını öldürmek mümkün olamamıştır.Bekampfungsmöglichkeiten von Polygonumpersicaria in Sommergerste.Polygonum pers. ist im Erzurum-KarasuKanalgebietein Problem. Der pfirsichblattrigeKnöterich ist eic. einjahrigesSamenunkraut. Die Samenschale ist semhart, deshalb kann Polygonum pers_ nichtgleich keimen. Wenn man die Samenbei +4oC zwei Monate ruhen· lasstkeiınen nur 9, 25 %'Wenn im Herbst tief gepfügt wird, kommendie Samen an die Oberflache undwerden vom Winterfrost vernichtet. Wennman dagegen im Frühjahr den Bodenmit dem Scheibenpflug bearbeitet, sowird die Unkrautzahl im Gegensatz zurherbistlichen Bodenbearbeitung um 70% höher. Mit dem Scheibenpflug wird4-5 cm tief gepflügt und dadurch die Samenkeimunggefdrdert.Banvel P wurde in Sommergerste mitder niedıigen Konzentration von 570cc und 1140 cc/ha angewendet und daserwiihnte Unkraut zu 95 % abgetötet;aber Banvel D verursachte in Sommergerste. einige mor:phologische Schaden(z,B. Ahrendeformationen und Halmverkürzungen).Andererseits wurde eineMischung von Banvel D und MCPA·amine verwendet (350+400 cc/ha, 1110+1000 CC/ha). Bei dieser Mischung betnıgder Abtötungserfoıg über 90 %' Diephytotoxische Wirkung dieser Mischungwar geringer als bei Banvel D allein.Ausser diesen HerbiLiden wurde 2,4D-amine (800, 2000 cc/ha), 2,4 D- Ester(600, 800 cc/ha), MCPA-amine (800,2000 .~,c/ha) benutzt und eine Mischungaus 2,4,5-T + 2,4 D-Ester. Mit diesenHerbziden wurde nur die Hiilfte des. Unkrauts abgetötet. 

Kaynak Göster

Bibtex @ { ataunizfd40784, journal = {Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-9036}, eissn = {2651-5016}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2010}, volume = {3}, pages = { - }, doi = {}, title = {Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar}, key = {cite}, author = {Güncan, Ahmet} }
APA Güncan, A . (2010). Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , 3 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40784
MLA Güncan, A . "Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar" . Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunizfd/issue/2947/40784>
Chicago Güncan, A . "Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 (2010 ):
RIS TY - JOUR T1 - Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar AU - Ahmet Güncan Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 3 IS - 2 SN - 1300-9036-2651-5016 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar %A Ahmet Güncan %T Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar %D 2010 %J Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1300-9036-2651-5016 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Güncan, Ahmet . "Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar". Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 3 / 2 (Aralık 2010): - .
AMA Güncan A . Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.
Vancouver Güncan A . Kaz Arpası (Polygonun Persicaria L.) nın Biyolojisi ve Yazlık Arpa içerisinde Mücadele İmkanlan Üzerinde Araştırmalar. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2010; 3(2): -.