Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri

Öz Samsun iline bağlı bir ilçe olan Bafra gerek nüfus gerekse yüzölçümü bakımından bazı illerden daha büyük bir ilçedir. Bafra’nın tarihsel sürecini milattan önce 5000 yıllarından itibaren takip edebilmekteyiz. İkiztepe yerleşimi bu noktada gerek arkeolojik açıdan gerekse geleneksel ahşap konutların gelişim aşaması bakımından oldukça önemlidir. Bu yerleşimde yapılan kazı çalışmaları neticesinde ahşap malzemenin konutlarda kullanımının Bafra özelinde yaklaşık 2500 yıllık bir tarihi serüveni olduğu anlaşılmıştır. Sadece malzeme değil yapım sisteminin de günümüzde hâlâ varlığını sürdürdüğü görülmektedir. Çantı/çandı ve kandil ev olarak da bilinen ahşap evler Bafra’nın güneyinde, yükseltiye bağlı gelişim gösteren köylerde karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda ahşaptan yapılmış 50 konut tespit edilmiştir. Bu çalışmada, içine girilen ve ölçüsü alınan 34 konut incelenecektir. Konutların çoğu günümüzde hâlihazırda kullanılmaktadır. Fakat bu konutların artık terkedilmeye başlandığı, mevcut konutların yanına modern tabir edilen konutların inşa edildiği görülmüştür. Ahşap konutlar ise ya kaderine terkedilmiş durumda ya depo olarak kullanılmakta ya da sökülerek yakacak olarak kullanılmaktadır. Ulaşım ağının gelişmesi, ekonomik koşullardaki iyileşme ise bu süreci ciddi anlamda hızlandırarak geleneksel ahşap konutların hızla yok olmasına neden olmaktadır. Mevcut ahşap konutların birkaç on yıl içerisinde tamamen ortadan kaybolabileceği öngörüsü ile oldukça önemsediğimiz bu çalışma -belki de- Bafra köylerindeki son örneklerin ele alındığı bir çalışma olarak kayıtlara geçecektir.

Kaynakça

Çal, H. (1996). The Architecture Of Boyabat Village Hauses. The Ottoman Hause Papaers From The Amasya Symposium, 46-53.

Gür, Ş. Ö. (2005). Doğu Karadenizde Kırsal Mimari. İstanbul: Milli reasürans T.A.Ş.

Özgüner, O. (1970). Köyde Mimari Doğu Karadeniz. Ankara: Mimarlık Fakültesi Yayını.

Özkan, T. (2012). 19. Yüzyılın İlk Yarısında Bafra Kazası Nüfusu. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

Tuna, C. (2009). İkiztepe Yapıları. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Uzun, H. (2019). Ağaköy (Bartın-Ulus) Geleneksel Konutları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara.

Kaynak Göster

Bibtex @sanat ve edebiyat { itbhssj809073, journal = {Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2548-0545}, address = {, publisher = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {24 - 45}, doi = {10.46628/itbhssj.809073}, title = {Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri}, key = {cite}, author = {Tümer, Şerif} }
APA Tümer, Ş . (2020). Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi , 5 (2) , 24-45 . DOI: 10.46628/itbhssj.809073
MLA Tümer, Ş . "Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri" . Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 5 (2020 ): 24-45 <
Chicago Tümer, Ş . "Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 5 (2020 ): 24-45
RIS TY - JOUR T1 - Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri AU - Şerif Tümer Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.46628/itbhssj.809073 DO - 10.46628/itbhssj.809073 T2 - Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 45 VL - 5 IS - 2 SN - -2548-0545 M3 - doi: 10.46628/itbhssj.809073 UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri %A Şerif Tümer %T Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri %D 2020 %J Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi %P -2548-0545 %V 5 %N 2 %R doi: 10.46628/itbhssj.809073 %U 10.46628/itbhssj.809073
ISNAD Tümer, Şerif . "Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri". Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi 5 / 2 (Aralık 2020): 24-45 .
AMA Tümer Ş . Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri. itbhssj. 2020; 5(2): 24-45.
Vancouver Tümer Ş . Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri. Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi. 2020; 5(2): 24-45.
IEEE Ş. Tümer , "Bafra'nın Geleneksel Ahşap Köy Evleri", Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 24-45, Ara. 2021, doi:10.46628/itbhssj.809073