KAYSERİ MÜZESİ’NDEN BİR GRUP KÜLTEPE TABLETİ

Kayseri il sınırları içerisinde bulunan Kültepe’de 1948 yılından itibaren yürütülen kazılarda büyük çoğunluğu Asurlu tüccarlara ait çivi yazılı tablet arşivleri ortaya çıkarılmıştır. Bu belgeler Anadolu’nun eskiçağ tarihi hakkında bilgi veren en eski yazılı kaynaklardır. Bu tabletlerin büyük bir çoğunluğu ticari ve hukuki konularla ilgilidir. Metin türleri arasında en büyük grubu mektuplar oluştururken, hukuki tutanaklar, borç senetleri ve mal teslimatına ilişkin çeşitli kayıtlar da oldukça fazladır. Bu çalışmada; mahkeme kararıyla ve bağış yoluyla Kayseri Müzesi envanterine dâhil olmuş çeşitli konulardaki dört Eski Asurca metin tanıtılmaktadır.

A Group of Kültepe Tablets from Kayseri Museum

In excavations that have been carried out since 1948 in Kültepe, which is located within the provincial borders of Kayseri, a number of cuneiform tablet archives have been found, most of which belong to the Assyrian merchants. These documents are the oldest written sources that provide information about the ancient history of Anatolia. Most of these tablets are related to commercial and legal issues. Letters are the largest group of text types, on the other hand legal records, debt securities and various records of delivery of goods are quite high in number. In this study; four Old Assyrian texts, containing various subjects, are being introduced. These tablets were brought to the Kayseri Museum by both court decisions and donations.

Kaynakça

Bayram, Sebahattin, “Kültepe Tabletlerinde Geçen Yeni bir Vâde İfâdesi ve Çıkan Neticeler, X. Türk Tarih Kongresi, II. Cilt, (Ankara: Türk Tarih Kurum, 1990), 453- 462, s. 454.

Bayram, Sebahattin ve Ömer Kahya, “Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’daki Hukuki Uygulamalar Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (17 Ek Özel Sayı. 2018): 75-92.

Çeçen, Salih, “Koloni Devri Anadolu'sunda, Tarihi ve Sosyal Olayların Asurlu Tüccarlar Tarafından Tarihleme Olarak Kullanılışı”, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, XXXV/1, (1991): 49-59.

Günbattı, Cahit, Kültepe Kaniş: Anadolu’da İlk Yazı, İlk Belgeler, Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 2017.

Larsen, Mogens Trolle, Ancient Kanesh: A Merchant Colony in Bronze Age Anatolia, Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Veenhof, Klaas Roelof, “Kanesh. An Assyrian Colony in Anatolia”, Jack M. Sasson (ed.), Civilizations of the Ancient Near East 2, New York: Charles Scribner's Sons, 1995.

Kaynak Göster