İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler

Öz Genellikle Ýslâm toplumunun “sosyal tarihiyle” ilgilendiðini bildiðimiz Dr. Ramazan Altýnay’ýn Emevîlerde Günlük Yaþam1 isimli doktora çalýþmasýndan sonra hazýrlamýþ olduðu bu yeni eseri de, ilk dönemlerin sosyo-ekonomik tarihine ýþýk tutucu mahiyette olup Ýlk Dönem Ýslâm Toplumunda Çalýþma Hayatý-Emevîlerde Esnaf ve Meslekler- adýyla 2006 yýlýnda Konya’da basýlmýþtýr. Eser, giriþ ve iki bölümden oluþmaktadýr. Yazar eserin önsözünde belirttiði üzere Emevîlerin siyasi tarihinin gerek Doðulu gerekse de Batýlý araþtýrmacýlar tarafýndan detaylý olarak incelendiðini; fakat bir dönemin ancak siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel vb. bütün boyutlarýyla ele alýnmasýyla daha iyi anlaþýlabileceðini söylemektedir.
Anahtar Kelimeler:

İlk Dönem, İslâm, Emevîlerde

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { auifd488759, journal = {Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0522}, eissn = {1309-2057}, address = {[email protected]}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2007}, volume = {48}, pages = {189 - 192}, doi = {10.1501/Ilhfak\_0000001010}, title = {İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler}, key = {cite}, author = {Erkoçoğlu, Fatih} }
APA Erkoçoğlu, F . (2007). İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler . Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 48 (1) , 189-192 . DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001010
MLA Erkoçoğlu, F . "İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler" . Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (2007 ): 189-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/auifd/issue/40632/488759>
Chicago Erkoçoğlu, F . "İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 (2007 ): 189-192
RIS TY - JOUR T1 - İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler AU - Fatih Erkoçoğlu Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000001010 DO - 10.1501/Ilhfak_0000001010 T2 - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 192 VL - 48 IS - 1 SN - 1301-0522-1309-2057 M3 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000001010 UR - https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001010 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler %A Fatih Erkoçoğlu %T İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler %D 2007 %J Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-0522-1309-2057 %V 48 %N 1 %R doi: 10.1501/Ilhfak_0000001010 %U 10.1501/Ilhfak_0000001010
ISNAD Erkoçoğlu, Fatih . "İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 48 / 1 (Nisan 2007): 189-192 . https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000001010
AMA Erkoçoğlu F . İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler. AÜİFD. 2007; 48(1): 189-192.
Vancouver Erkoçoğlu F . İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2007; 48(1): 189-192.
IEEE F. Erkoçoğlu , "İlk Dönem İslâm Toplumunda Çalışma Hayatı -Emevîlerde Esnaf ve Meslekler", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 48, sayı. 1, ss. 189-192, Nis. 2007, doi:10.1501/Ilhfak_0000001010