ÖĞRETİM MODELLERİ : "Model Karmaşası Üzerine Bazı Açıklamala

Öğretim modelleri, değişik etkinlikleri yerine getirmek üzere çalışan eğitimciler için yararlı araçlardır. Bu araçlar, öğretmenler için, dersin planlanmasındaki basamakları veya etkili öğretimin kurallarının öğretiminde organize edici görev yaparlar. Öğretini modelleri, herhangi bir düzeyde ders veren sınıf öğretmeninin karar vermesini kolaylaştırırlar. Örneğin, sınıf soruları, ev ödevleri, derslere başlangıç vb. için öğretmenin tercihi, tipik bir düzenleyici olarak kullanılan öğretim modellerinden etkilenir. Hizmet-içi eğitim uzmanları ve öğretimi denetlemekle görevli müfettişler de, sınıf gözlemleri ve hizmet-içi eğitime ilişkin öneriler için öğretim modellerini kullanabilirler.

___

Gagne, R.M., L. Briggs, and W. Wager. 1988. Principles of Instructional Design. New York: Hoit, Rinehardt and Winston.

Hunter, M. 1984. “Knowing, teaching and supervising”. In using what we know about teaching. Edited by P.L. Hosford. Alexandria, va: ASCD.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-3718
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1968
  • Yayıncı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)