ÇIRAKLIK EĞİTİMİNİN "OSMANLI DÖNEMİ" DURUMU

Bir ülkenin kalkınmasında temel olan öğeler, doğal kaynaklar, sermaye, insangiicü ve teknoloji olarak kabnl edilmektedir. Son zamanlarda yapdan araştırmalar, bu öğeler içinde en fazla insangücüne ağırlık tanımaktadır. Öyleki, insangücüne tanınan bu ağırlık % 70’le::e kadar çıkabilmektedir. Bu araştırmalar esas alınarak, gelişmenin temek elemanının, doğal kaynaklar, sermaye ve teknolojiden çok, bunları üretecek ve kullanacak olan insangücü olduğu söylenebilir.

___

Keten, Mustafa. Sanayileşme Hareketinde Küçük Sanayinin Yeri ve Önemi. Ankara: Ticaret Odası Yayınları, 1974.

Kıhçbay, Mehmet Ali. Feodalite ve Klasik Donem Osmanlı Üretim Tarzı. Ankara: G.Ü. İktisadi Ticari Bilimler Fakültesi, 1982.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-3718
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1968
  • Yayıncı: ANKARA ÜNİVERSİTESİ (EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)