5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde “Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi”

Ceza muhakemesinde maddi gerçeğe ulaşabilmek ve ceza muhakemesinin gereği gibi yapılabilmesi için geçici birtakım tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Hüküm verilmeden önce çeşitli temel hak ve özgürlüklere müdahaleyi gerektiren bu tedbirlere koruma tedbirleri denilmektedir. Bu amaç çerçevesinde özellikle organize suçlulukla mücadelede bir takım tedbirler gerekmektedir. Bu makalede bu tedbirlerden “Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi” tedbiri 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu çerçevesinde ayrıntılı olarak incelenecektir.

“Appointment Confidential Investigator” According To Code Of Criminal Procedure The Law No 5271

It is needed to some temporary precautions to apply criminal procesure properly and able to reach material reality on criminal procedure. There precautions which necesstiy to interfere to fundamental rights and freedoms before adjudge, called “measures of precautions”. In accordance with this purpose; is necessary some percuatinos especially in anti-organized crimes. In this article, one of these percuations “Appointment Confidential Investigator” is examined in detail