Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi

Limb-girdle musküler distrofiler (LGMD), otozomal dominant veya resesif geçiş özelliği gösteren, pelvis ve omuz çevresi kaslarında ilerleyici zayıflık ve atrofi ile ortaya çıkan, heterojen bir hastalık grubudur. Rejyonal anestezi sezeryan operasyonları için hem anne açısından hem de bebek açısından birçok avantajlara sahip olmakla birlikte, kas hastalığı öyküsü bulunan hastalarda rejyonal anestezi uygulaması ile etkin bir anestezi sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, genel anestezinin bu hastalar için öngörülen komplikasyonlarından uzak durmak da olasıdır. LGMD sık görülmemekle birlikte, anestezi yönetimi açısından özellikli noktalar içermektedir. Bu olguda, LGMD’li gebede anestezi yönetimimize ait klinik deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Anesthetic Management of A Pregnant Woman With Limb-Girdle Muscular Dystrophy

Limb-girdle muscular dystrophies (LGMDs) are a group of heterogeneous diseases which are autosomal dominant or recessively inherited, and characterized with a progressive weakness and atrophy around the pelvis and in muscles of the shoulder. Not only has regional anesthesia many advantages both for the mother and the baby during C-section procedures but it may also provide effective anesthesia for patients with a history of muscular diseases. Moreover, it is possible to evade foreseeable complications of general anesthesia for such patients as well. Although LGMD is not common, it has specific anesthesia management issues. In this case, we aimed to present our clinical experience in a pregnant women with LGMD.

Kaynakça

Straub V, Bushby K. The chilhood limb-girdle muscular dystrophies. Semin Pediatr Neurol. 2006;13:104-14. https://doi.org/10.1016/j.spen.2006.06.006

Sarkılar G, Mermer A, Yücekul M, et al. Anaesthetic management of a child with limb-girdle muscular dystrophy. Turk J Anaesth Reanim. 2014;42:103-5. https://doi.org/10.5152/TJAR.2013.52

Driessen JJ. Neuromuscular and mitochondrial disorders: what is relevant to the anaesthesiologist. Curr Opin Anaesthesiol. 2008;21:350-5. https://doi.org/10.1097/ACO.0b013e3282f82bcc

Rudnik-Schoneborn S, Glauner B, Rohrig D, et al. Obstetric aspects in women with facioscapulohumeral muscular dystrophy, limb-girdle muscular dystrophy, and congenital myopathies. Arch Neurol. 1997;54:888- 94. https://doi.org/10.1001/archneur.1997.00550190076017

Chae J. Calpain 3 gene mutations: genetic and clinicopathologic findings in limb-girdle muscular dystrophy. Neuromuscul Disord. 2001;11:547-55. https://doi.org/10.1016/S0960-8966(01)00197-3

Veyckemans F, Scholtes J-L. Myotonic Dystrophies type 1 and 2: anesthetic care. Pediatr Anesth. 2013;23:794- 803. https://doi.org/10.1111/pan.12120

Gurnaney H, Brown A, Litman RS. Malignant hyperthermia and muscular dystrophies. Anesth Analg. 2009;109:1043-8. https://doi.org/10.1213/ane.0b013e3181aa5cf6

Kipri M, Şener M, Çalışkan E, et al. Miyotonik Distrofi Tip 1 ve Tip 2’li iki hastada spinal anestezi deneyimlerimiz: olgu sunumu. GKDA Derg. 2015;21:121-4. https://doi.org/10.5222/GKDAD.2015.121

Speedy H. Exaggerated physiological responses to propofol in myotonic dystrophy. Br J Anaesth. 1990;64:110-2. https://doi.org/10.1093/bja/64.1.110

Marsh S, Ross N, Pittard A. Neuromuscular disorders and anaesthesia. Part I: generic anaesthetic management. Contin Educ Anaesth Crit Care Pain. 2011;11:115-8. https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mkr020

Gupta N, Saxena KN, Panda AK, et al. Myotonic dystrophy: An anaesthetic dilemma. Indian J Anaesth. 2009;53:688-91.

Caliskan E, Sener M, Kocum A, et al. Duchenne muscular dystrophy: how I do it? Regional or general anesthesia? Paediatr Anesthesia. 2009;19:623-50. https://doi.org/10.1111/j.1460-9592.2009.03020.x

Ozmete O, Sener M, Caliskan E, et al. Duchenne musküler distrofili çocuk hastada spinal anestezi uygulaması (Olgu sunumu) Agri. 2015; Agri-40316.

Kaynak Göster

155 81

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Spinal Anestezi Uygulanan Hipertansiyon Tanısı Olan Hastalarda Kristaloid İnfüzyonuna Başlama Zamanının Kan Basıncı Üzerine Etkisi

Kemal BOZKURT, Süheyla KARADAĞ ERKOÇ, Çiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ, Dilek YÖRÜKOĞLU

Hipofiz Cerrahisi Yapılan Akromegalik Hastalarda Hava Yolu Yönetiminin Retrospektif Değerlendirilmesi

Tomurcuk DEMİRCİ, Şennur UZUN, Başak AKÇA, Ülkü AYPAR

The Effect of Erector Spinae Plane Block on Postoperative Pain Following Laparoscopic Cholecystectomy: A Randomized Controlled Study

CAN AKSU, ALPARSLAN KUŞ, Hadi Ufuk YÖRÜKOĞLU, Cennet TOR KILIÇ, Yavuz GÜRKAN

Hastane İçi Kardiyak Arrest Olgularının Değerlendirilmesi

Gönül TEZCAN KELEŞ, Eralp ÇEVİKKALP, ARZU AÇIKEL, İSMET TOPÇU

Retrograt İntrarenal Cerrahi Geçiren Hastalarda Nöromuskuler Ajan Kullanımının Postoperatif Titreme Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma

İlkay BARAN, MENEKŞE OKŞAR, Savaş ALTINSOY

Yoğun Bakım Sonrası Evde Bakım Gerektiren Hastaların Özellikleri ile Bakım Verenlerdeki Hasta Bakım Yükü ve Empati Arasındaki İlişki

Şeyda Efsun ÖZGÜNAY, FİGEN AKÇA, Derya KARASU, İsa KILIÇ

Limb-Girdle Musküler Distrofi’li Gebede Anestezi Yönetimi

RESUL YILMAZ, RUHİYE REİSLİ, Osman Mücahit TOSUN, Ahmet TOPAL, SEMA TUNCER UZUN

Meta-Analysis: A Review Article

İLKER İNCE, Elif OZCİMEN, Alparslan TURAN

Successful Anesthetic Management of a 14 Year Old Boy Undergoing Tricuspid Valvular Surgery for Carcinoid Heart Disease

Aynur CAMKIRAN FIRAT, MURAT ÖZKAN, İLKAY ERDOĞAN, Pınar ZEYNELOĞLU

Superficial Cervical Plexus Block Produces Effective Analgesia in Auricular Reconstruction Using Postauricular Flap in a Pediatric Patient

Hadi Ufuk YÖRÜKOĞLU, Yavuz GÜRKAN