Süreyya Ergün: Gizli Kalmış Bir Turizm Kahramanı

Kaynakça

Ağaoğlu, B. (1985). Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası (1929-1984). İstanbul: Turing ve Otomobil Kurumu Yayınları.

Akoğlu, T. (2013). Tunay Akoğlu. (Görüşen Çağıl Hale Özel). İçinde N. Kozak (Editör). Türkiye Turizmi Sözlü Tarih Araştırması Görüşme Metinleri 9. Cilt. İstanbul: Yıkılmaz Basın Yayın.

Cumhuriyet Gazetesi (1964). Süreyya Ergün Vefat İlanı, (25 Ocak 1964): 3.

Ergün, S. (1939). Turizm Bakımından Bursa Bölgesi Hakkında Notlar: Turizm Hakkında Raporlar. Ankara: T. C. Ticaret Vekâleti Turizm Müdürlüğü Yayın No:2.

Ergün, S. (1944a). Harpten Evvel Kaçırdığımız Büyük Fırsat, TTOK Belleteni, 37: 20-21.

Ergün, S. (1944b). Milli Kalkınma Vasıtalarından Otelcilik ve Turizm Millî Kredisi Türkiye’de Otel Durumu Davası. Ankara: Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Yayınları: 5.

Ergün, S. (1946a). Türkiye’de Turizm Endüstrisi, TTOK Belleteni, 57: 16.

Ergün, S. (1946b). Türkiye’nin İç ve Dış Turizmden Beklentileri Türk İktisat Cemiyetinde Münakaşalı Konuşma. İstanbul: Klişecilik ve Matbacılık T.A.Ş.

Ergün, S. (1947). Turizm Bakımından Yeni Belediyecilik Kaynakları, TTOK Belleteni, 63/64: 22-24.

Evcin, E. (2014). Türkiye Cumhuriyetinin İlk Yıllarında Turizm ve Tanıtma Faaliyetleri, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 55 (Güz): 23-82.

Evcin, E. (2016a). İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye Turizmin Yarattığı Fırsatlar, Tarihin Peşinde, 15: 129-153.

Evcin, E. (2016b). İkinci Dünya Savaşı’nın Akabinde Türkiye’de Turizmi Canlandırma Çabaları, Tarih Araştırmaları Dergisi, 35 (60): 213-275.

Evcin, E. (2017). Basın ve Yayın Turizm Bakanlığı Döneminde Turistik Tanıtım ve Propaganda (1957-1963), Atatürk Dergisi, 6 (2): 41-91.

İlkin, N.V. (1943). Turizm, TTOK Belleteni, 39 (Mart): 12.

Kozak, N. Editör (2016). Geçmişten Günümüze Türkiye’de Turizm. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

T.C. Başbakanlık Basın - Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (1949). Ayın Tarihi Web Sayfası, 21 Aralık 1949. http://ayintarihi.byegm.gov.tr/m/date/1949-12-21, Erişim tarihi: 30 Ağustos 2018.

TOGO Albümü, (1942). https://books.google.com.tr/books/about/Togo_alb%C3%BCm%C3%BC_1942. html?id=d8iZAAAAIAAJ&redir_esc=y Erişim tarihi: 29 Ağustos 2018.

Ulukan, S. (2013). Türk Ofisli Yıllarda Turizm Politikamız. Toroslar Gazetesi. http://www.toroslargazetesi.com.tr/ turk-ofisli-yillarda-turizm-politikamiz_m51.html, Erişim tarihi: 20 Ağustos 2018.

Wikipedia. (2018). İkdam Gazetesi. https://tr.wikipedia.org/wiki/İkdam, Erişim tarihi: 30 Ağustos 2018.

Yetgin, D. (2018). Selahattin Çoruh: Turizmde Bir Adanmışlık Öyküsü, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 29 (1):113-123.

Kaynak Göster