MAGNESIA AD MAEANDRUM: 300 YILLIK ARAŞTIRMA TARİHÇESİ “1715-2015”

Magnesia ad Maeandrum antik kenti bugün için Aydın İli, Germencik İlçesi, Ortaklar Mahallesi, Tekinköy sınırları içerisinde yer almaktadır. Kentte 1985 yılında, Prof. Dr. Orhan Bingöl başkanlığında son dönem kazıları başlatılmış ve günümüze kadar yaklaşık 30 yıl boyunca, Bingöl ve ekibi tarafından kazı ve restorasyon çalışmalarına aralıksız devam edilmiştir. Magnesia ve kentte görülebilen kalıntılar; Emre Madran'ın "19. Yüzyıl Gezi Yapıtlarında Batı Anadolu Arkeolojisi" adlı makalesinde Batı Anadolu'daki diğer antik kentler için vurguladığı gibi, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'dan gelen araştırmacıların ilgi odağı olmuştur. Kentin keşfedilmesi ile birlikte çok sayıda araştırmacıya, gezgine, kendi çalışmalarında ev sahipliği yapan Magnesia'da, Osmanlı Hükümeti adına gerçekleştirilen kısa süreli kazı çalışmalarının dışında, İngiliz Fransız ve Alman araştırma grupları da farklı zamanlarda kazılar gerçekleştirmiştir. Bu makalede, Magnesia'nın 300 yıl önce başlayan araştırma tarihçesi yeni belgeler ışığında kronolojik bir sıralama ile ortaya konulmaya çalışılmıştır

MAGNESIA AD MAEANDRUM: 300 YEARS OF THE RESEARCH HISTORY “1715-2015”

Magnesia ad Maeandrum ancient city today exists in borders of city of Aydın, Germencik Town, Ortaklar Quarter, Tekinköy. The latest period’s excavations were started in the city by Prof. Dr. Orhan Bingöl and the excavation and restoration works have been carried out constantly by Bingol’s team nearly 30 years till now. Magnesia and the ruins in the city, as they were mentioned in Emre Madran’s article named as“19. Yüzyıl Gezi Yapıtlarında Batı Anadolu Arkeolojisi” like other West Anatolian ancient cities, have been point of interest of researchers coming from Europe since 18th century. Magnesia, which has hosted lots of researchers, travelers in their studies after its discovery, has let the excavations of English, French and German researchers to be done except from the ones that had been carried out for Ottoman Empire. In this article, Magnesia’s 300 years research studies are tried to be listed in a chronological order in the light of current documents

Kaynakça

A.MKT.MHM Bâb-ı Âli Sadâret Dairesi, Sadâret Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi (Odası) Belgeleri

BOA Başbakanlık Osmanlı Arşivleri

HRT Haritalar

İ.MSM. Hazine-i Evrak Müdürlüğü, Mesâil-i Mühimme İrâdeleri

MF. Maârif Nezareti

MF.MKT. Maârif Nezareti Mektubi Kalemi

MKT. Mektubi Kalemi

Kaynak Göster