Isparta yöresinde yetiştirilen arpa köy çeşitlerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi

Çalışma, Isparta yöresinde yetiştirilen arpa ekotiplerinin verim ve verim performanslarının belirlenmesi amacıyla 2000-2001 ve 2001-2002 yıllarında iki yıl süreyle SDÜ Ziraat Fakültesi Kampüs Araştırma ve Uygulama alanında yürütülmüştür. Araştırma Tesadüf Blokları denmeme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş olup materyal olarak 2 ıslah çeşidi (Tokak ve Tarm 92) ve 8 yerel ekotip (Sav, Gedikli, Kıyakdede, Kayı, Yenişarbademli, Yaka, Yılanlı ve Kışla) kullanılmıştır. İncelenen tüm özellikler yönünden deneme yılları arasında önemli bir farklılık saptanmamış, fakat çeşitler/ekotipler arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. İki yıllık ortalamalar ışığında en yüksek tane verimi Tokak çeşidinde (324,6 kg/da) ve Sav (318,6 kg/da) ekotipinde, en düşük tane verimi ise Tarm-92 çeşidinde (262,0 kg/da) belirlenmiştir. Yerel ekotipler arasında en yüksek tane veriminin alındığı Sav, Gedikli ve Kıyakdede ekotiplerinin bölge için umut veren genotipler olduğu sonucuna varılmıştır.

Assessment of yield and yield components in land races of barley grown in Isparta province

The study was carried out to assess yield and yield performance of barley ecotypes cultivated in Isparta region (Turkey) in 2000-2001 and 2001-2002 vegetation periods at the Agricultural Faculty Campus Research and Application Farm of Suleyman Demirel University. The research was designed in randomized complete blocks with three replications of two registered barley cultivars (Tokak ve Tarm 92) and eight local barley ecotypes (Sav, Gedikli, Kıyakdede, Kayı, Yenişarbademli, Yaka, Yılanlı ve Kışla) as experimental materials. Significant differences were not determined between both research years, but significant differences were obtained among entries in all traits observed. According to two years results; while the highest grain yield was obtained from Tokak variety (324.6 kg/da) and Sav (318.6 kg/da) local ecotype, the lowest grain yield was determined from Tarm-92 variety (262.0 kg/da). Between local ecotypes; the highest grain yield was obtained from Sav, Gedikli and Kıyakdede, which appeared as promising genotypes for the region.

Kaynakça

Akıncı, C., Gül, İ. ve Çölkesen, M., 1999. Diyarbakır Koşullarında Bazı Arpa Çeşitlerinin Tane ve Ot Verimi ile Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, 405-410, Adana.

Akkaya, A. ve Akten, Ş., 1990. Erzurum Yöresinde Yetiştirilebilecek Yazlık Arpa Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Atatürk Üni. Zir. Fak. Der. 17: 1-4, Erzurum.

Akman, Z., Yılmaz, F., Karadoğan, T. ve Çarkçı, K., 1999. Isparta Ekolojik Koşullarına Uygun Yüksek Verimli Buğday Çeşit ve Hatlarının Belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, Adana. Anonim, 2005. Tarımsal Yapı ve Üretim. DİE, Ankara.

Ekingen, H. R., 1987. Türkiye’de Başlıca Bitki Mikro- Gen Merkezleri ve Önemleri. Türkiye Tahıl Simpozyumu, 6-9 Ekim 1987, 353-358, Bursa.

Eser, D.,. Geçit, H. H. ve Emekliler, H. Y., 1987. Türkiye’nin Tahıl Gen Kaynakları Bakımından Önemi. Türkiye Tahıl Simpozyumu 6-9 Ekim 1987, 347-352, Bursa.

Feil, B., 1992. Breeding Progress in Small Grain Cereals. A Comparison of Old and Modern Cultivars. Plant Breeding, 108:1-11.

Genç, İ., Koç, M. ve Barutçular, C., 1994. Yerel Buğday Çeşitlerimiz Gen Kaynağı Olarak Gerçekten Önemli mi? Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, 244-246, Bornova-İzmir.

Karadoğan, T., Sağdıç, Ş., Çarkçı, K. ve Akman, Z., 1999. Bazı Arpa Çeşitlerinin Isparta Ekolojik Şartlarına Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi. Türkiye III. Tarla Bitkileri Kongresi, 15-18 Kasım 1999, 395-400, Adana.

Kırtok, Y., Genç, İ., Çökkesen, M., Yağbasanlar, T. ve Kılınç, M., 1992. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sulu Koşullara Uygun Yemlik ve Biralık Arpa Çaşitlrinin Tespiti Üzerinde Araştırmalar. Ç.Ü.Z.F. Genel Yayın No: 29, GAP yayınları No:57

Kün, E., Özgen, M. ve Ulukan, H., 1992. Arpa Çeşit ve Hatlarının Kalite Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. II. Arpa – Malt semineri 25-27 Mayıs 1992, 70-92, Konya

Öztürk, A., Çağlar, Ö. ve Atken, Ş., 1997. Erzurum Yöresinde Maltlık Olarak Yetiştirilebilecek Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, 70-75, Samsun

Turgut, İ., Konak, C., Zeybek, A., Acartürk, E. ve Yılmaz, R., 1997. Büyük Menderes Havzası Sulu Koşullarına Uyumlu Buğday Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, 520- 527 Samsun.

Whitman, C. E., Haffield, J. L. and Reginato, R. J., 1985. Effect of Slope Position on the Microclimate Growt and Yield of Barley. Argon. J., 77: 663-669

Yılmaz, H. A. ve Dokuyucu, T., 1994. Kahramanmaraş Koşullarına Uygun ve Yüksek Verimli Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması. Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997, 9-13, Samsun.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1301-2215
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1983

3.8b 3.1b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Morphological and in vitro germination studies of pollen grains in kola tree (Cola sp.)

Donfack Bernard Jean MBOGNİNG, Emmanuel YOUMBI, Aloys Bernard NKONGMENECK

Bulanık eşli karşılaştırma yöntemiyle çifçilerin amaç hiyerarşisinin belirlenmesi üzerine bir araştırma

CİHAT GÜNDEN, Bülent MİRAN

Mera vejetasyonlarının ölçümünde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

MEHMET BİLGEN, YAŞAR ÖZYİĞİT

Sandal ağacı (Arbutus andrachne L.) tohumlarına yapılan bazı ön uygulamaların tohum çimlenme oranı ve süresi üzerine etkileri

Ebru Cemile ONURSAL, SADİYE GÖZLEKÇİ

Mikrodenetleyici ve radyo frekansı kullanılarak alternatif iklim kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik bir çalışma

Ahmet KÜRKLÜ, NURİ ÇAĞLAYAN

Bazı organik gübre uygulamalarının asmanın (Vitis vinifera L.Çiloreş) fenolojik gelişmesi ile salkım, tane ve şıra özellikleri üzerine etkisi

SEMİH TANGOLAR, GÜLTEKİN ÖZDEMİR, SADETTİN GÜRSÖZ, Atilla Çakır, Gök Serpil TANGOLAR

Antalya ili kumluca ilçesindeki seraların mevcut durumu, sorunları ve uygun çözüm önerilerinin geliştirilmesi

NEFİSE YASEMİN EMEKLİ, RUHİ BAŞTUĞ, KENAN BÜYÜKTAŞ

Isparta ekolojik koşullarında bazı tritikale hat/çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi

İLKNUR AKGÜN, MUHARREM KAYA, DEMET ALTINDAL

A study on determination of acconuntancy applications' problems of per annual plants in the greenhouse enterprises and solitions in Turkey

Nilüfer TETİK

Kirazlarda (Prunus avium L.) çiçek tozu çimlenmesi ve çiçek tozu çim borusu gelişimi üzerine bazı kimyasal uygulamaların etkileri

Filiz TOSUN, FATMA KOYUNCU