Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış

Yaralama suçları, yaygınlığı nedeniyle tıbbi açıdan değerlendirilen suçların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Adli soruşturma ve yargılamalarda yaralanan bireylerdeki lezyonların değerlendirilip rapor edilmesi, dikkat edilmesi gereken ve sorumluluk doğuran bir görevdir. Bu yazıda, yaralama suçlarının adli tıbbi raporlanmasında uygulama birliği yaratılması amacıyla oluşturulmuş kılavuz incelenerek, güncel gelişmeler ışığında görüş, eleştiri ve öneriler sunulmuştur

An Overview of The Guide Used for Medicolegal Evaluation of Injury Crimes

Due to their prevalence, injury crimes constitute a substantial part of crimes evaluated medically. Assessment and reporting of the lesions in injured individuals during investigation and adjudication is a significant assignment incurring liability. In this article, in the light of recent developments we present our opinions, critics and suggestions regarding the guide put together with the purpose of securing uniformity between forensic reporting practices

___

Özbek VÖ, Kambur MN, Doğan K, Bacaksız P, Tepe İ. Türk Ceza Kanunu Genel Hükümler. Seçkin Yayınevi, Be- şinci Baskı, 2014.

Türk Ceza Kanunu, Kanun No: 5237. Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 12.10.2004/25611.

Yeni Türk Ceza Kanunu'nda Tanımlanan Yaralama Suçları- nın Adlî Tıp Açısından Değerlendirilmesi Kılavuzu. Editör- ler: Uz. Dr. Sadullah Güzel, Doç. Dr. Yasemin Balcı, Prof. Dr. Gürsel Çetin.

Türk Ceza Kanunun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkın- da Kanun, Kanun No: 5252. Resmi Gazete Tarih ve Sayısı: 13.11.2004/25642.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlü- ğünün 22.09.2005 tarih, 2005/143 sayılı Genelgesi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26.09.2014 tarih, 2014/29 sayılı Genelgesi.

Soysal Z, Çakalır C, editörler. Adli Tıp: Adli Tıpta Rapor Hazırlama Tekniği ve Rapor Örnekleri (Yazar: Koç S.) İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları, 1999. Cilt III, s.1582.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 2014/36581 Esas, 2015/13266 Karar nolu kararı.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi, 2011/1629 Esas, 2012/42892 Ka- rar nolu kararı.

Bayraktar B, Yücesir İ. Yumuşak Doku Yaralanmaları, İyi- leşme Süreci ve Tedavi Yaklaşımları. Klinik Gelişim Dergi- si, 22(1):60-67, 2009.

Çetin G. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ders Kitabı-Türk Ceza Kanunu Açısından Yara- lanmalar. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No:4898, s:211. Basım Yılı: 2011.

Tezcan D, Erdem MR, Önok RM. Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku. Seçkin Yayınevi. Güncellenmiş 12. Baskı. 2015, s. 247.

___

Adli Tıp Bülteni
  • ISSN: 1300-865X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

11.6b5.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türkiye'de Adlî Tıbbın Kilometre Taşları: Prof. Dr. Fahri Ecevit

Cudi Ferat BURAN, Erdem ÖZKARA

Ruhsal Durum Muayenesi İçin Çocuk ve Ergen Psikiyatrisine Yönlendirilen Cinsel İstismara Uğramış Çocuk ve Ergenlerin Demografik ve Klinik Özellikleri

SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA, Mustafa KÜÇÜKKÖSE

Türk Ceza Kanunu'nda Çocukların Cinsel İstismar Suçu: Beş Olgu Sunumu

SUNAY FIRAT, YİĞİT İLTAŞ, METE KORKUT GÜLMEN

Samsun'da Yaşlılık Dönemi Düşmeler: 2010-2015

Ömer KILINÇ, Salih Tunahan POLAT, AHMET TURLA, BERNA AYDIN

El Yazısı İncelemelerinde Kullanılan Bireysel Karakteristiklerin Kanıt Değerinin Veri Tabanındaki Frekanslara Göre Belirlenmesi

Dilara ÖNER, SALİH CENGİZ, GÜRSEL ÇETİN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalından Yaş Tayini İstenen Olguların Değerlendirilmesi

MEHMET ATILGAN, Murat AKKOYUN

Zehirlenme Olgularının Medikolegal Değerlendirmesinde Venöz Kan Gazı Analizinin Yeri: Olgu Sunumu

Burçin GÜRBEDEN, GÖKÇE KARAMAN, Devrim Sertaç ÖZKAN, Zehra UYANIKER DEMİROĞLU, MEHMET HAKAN ÖZDEMİR

Adolesan Gebelere Verilen Planlı Eğitimin Annenin Benlik Saygısı ve Bebeği Algılama Üzerine Etkisi

EMİNE ALTUN YILMAZ, SEVİM SAVAŞER

Yaralama Suçlarının Adli Tıbbi Değerlendirilmesinde Kullanılan Kılavuza Bakış

Ekin Özgür AKTAŞ, Ahsen KAYA

Evlilik İçi Cinsel Saldırı Olgularını Ruhsal Bulgular Olmadan Tespit Etmek Mümkün mü?

Kenan KARBEYAZ, ADNAN ÇELİKEL, İbrahim ORTANCA