Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Suç isnat edilen kişilerin, haksız cezai yaptırımdan kaçınmak için savunmalarında sağlık problemlerini öne sürerek, suça konu eylem esnasında iradelerinin yerinde olmadığını iddia etmeleri sık karşılaşılan bir durumdur. Bu konuda akıl ve ruh sağlığı ile ilgili rahatsızlıklar en sık karşımıza çıkanlardır. Ancak, bilinç durumunu etkileyen diğer sağlık problemlerini de unutmamak gerekmektedir. Diyabet hastaları da hipoglisemi atağında işlenen suçlarda iradelerinin devre dışı kaldığını iddia edebilmektedir. Çünkü diyabet hastalarında uzun va-dede gelişen görme kaybı, böbrek yetmezliği, kalp krizi, kişilik değişiklikleri gibi bilinen kronik komplikasyonlar yanında, yüksek doz insülin uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ve bilişsel işlevlerde bozukluklarla karakterize hipoglisemi ve nöroglikopeni gibi akut tedavi komplikasyonları da mevcuttur. Mahkemeler bu nedenle kişinin cezai sorumluluğunun tes-piti hususunda, adli tıp uzmanlarından bilirkişi görüşü isteyebilmektedirler. Bu makalede, diyabet hastalarında sık görülen bir tedavi komplikasyonu olan hipoglisemi ve nöroglikope-ninin kişide oluşturduğu bilişsel ve kognitif bozuklukların cezai sorumluluğu etkileyebilecek bir durum olup olmadığı, etkiliyorsa hangi kapsamda etkileyebileceği hususunun, bu konuda görülmüş davalar örnek gösterilerek tartışılması amaçlanmaktadır.

The Effect of Hypoglycemia on Criminal Liability in Diabetic Patients

It is common for people who are charged with crime to assert that their will is not in place during the action of the crime by asserting health problems in their defense to avoid un-fair penal sanctions. In this regard, mental health disorders are the most common. However, other health problems affecting the state of consciousness should not be forgotten. Diabetes patients may also claim that their will is disabled in the crimes committed in the attack of hypoglycemia. There are also known chronic complications such as vision loss, renal failure, heart attack, personality changes in long-term diabetes patients, as well as acute treatment complications such as hypoglycemia and neuroglycopenia, which are caused by high-dose insulin therapy and are characterized by impaired cognitive functions. The courts can there-fore request expert opinion from the forensic experts on the determination of the person’s criminal liability. In this article, it is aimed to discuss the cases of hypoglycemia and neuro-glycopia, which is a common treatment complication in diabetic patients, and whether or not cognitive and cognitive disorders in the individual can affect criminal responsibility, and if so, the extent to which these effects may affect the case.

Kaynakça

Alacakaptan U. Suçun Unsurları. Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları; 1975.

Frier B, Maher G. Diabetes and Hypoglycaemia: Medicolegal Aspects of Criminal Responsibility. Diabetic Medicine. 1988;5(6):521-6. doi: 10.1111/j.1464-5491.1988.tb01044.x

Diabetes [Nov, 2017]. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en.

Braunwald E, Fauci A, Kasper D, Hauser S, Longo D, Jameson J. Harrison iç hastalıkları prensipleri. Cilt. 2004;1:90-4.

Low Blood Glucose (Hypoglycemia) [Nov 21, 2016]. Available from: https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/preventing-diabetes-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia.

Diseases and Conditions Hypoglicemia [Jan 20, 2015]. Available from: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypoglycemia/basics/symptoms/con-20021103.

Ray KK, Seshasai SRK, Wijesuriya S, Sivakumaran R, Nethercott S, Preiss D, et al. Effect of intensive control of glucose on cardiovascular outcomes and death in patients with diabetes mellitus: a meta-analysis of randomised controlled trials. The Lancet. 2009;373(9677):1765-72. doi: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60697-8.

Frier B. Hypoglycaemia and cognitive function in diabetes. International journal of clinical practice Supplement. 2001(123):30-7.

Horwitz D. Factitious and artifactual hypoglycemia. Endocrinology and metabolism clinics of North America. 1989;18(1):203-10.

Collins M, Corcoran P, Perry I. Anxiety and depression symptoms in patients with diabetes. Diabetic Medicine. 2009;26(2):153-61. doi: https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2008.02648.x

Park M, Reynolds CF. Depression among older adults with diabetes mellitus. Clinics in geriatric medicine. 2015;31(1):117-37. doi: https://doi.org/10.1016/j.cger.2014.08.022.

Ciechanowski PS, Katon WJ, Russo JE. Depression and diabetes: impact of depressive symptoms on adherence, function, and costs. Archives of internal medicine. 2000;160(21):3278-85. doi: 10.1001/archinte.160.21.3278.

Musselman DL, Betan E, Larsen H, Phillips LS. Relationship of depression to diabetes types 1 and 2: epidemiology, biology, and treatment. Biological psychiatry. 2003;54(3):317-29. doi: https://doi.org/10.1016/S0006-3223(03)00569-9.

Dandona P, Chaudhuri A, Dhindsa S. Proinflammatory and prothrombotic effects of hypoglycemia. Diabetes Care. 2010;33(7):1686-7. doi: https://doi.org/10.2337/dc10-0503.

Merbis M, Snoek F, Kanc K, Heine R. Hypoglycaemia induces emotional disruption. Patient education and counseling. 1996;29(1):117-22. doi: https://doi.org/10.1016/0738-3991(96)00940-8.

McCrimmon RJ, Ewing FM, Frier BM, Deary IJ. Anger state during acute insulin-induced hypoglycaemia. Physiology & behavior. 1999;67(1):35-9. doi: https://doi.org/10.1016/S0031-9384(99)00036-0.

What effect does diabetes have on the criminal law (motoring)? http://www.inbrief.co.uk/motoring-law/diabetes-driving-laws/.

Pashler H. Encyclopedia of the Mind: SAGE; 2013.

Hendy J, Hutchinson O. Optimize Criminal Law: Routledge; 2015.

Beaumont G. Automatism and hypoglycaemia. Journal of forensic and legal medicine. 2007;14(2):103-7. doi: https://doi.org/10.1016/j.jcfm.2006.01.010.

Cases On Automatism | Free Criminal Law Cases [21/11/2016]. Available from: http://www.lawteacher.net/cases/criminal-law/automatism-cases.php.

Marks V. Hypoglycaemia: accidents, violence and murder. Part 1. Practical Diabetes International. 2005;22(8):303-6. doi: https://doi.org/10.1002/pdi.854.

Langevin R, Langevin M, Curnoe S, Bain J. The prevalence of diabetes among sexual and violent offenders and its co-occurrence with cognitive impairment, mania, psychotic symptoms and aggressive behavior. International journal of prisoner health. 2008;4(2):83-95. doi: https://doi.org/10.1080/17449200802038215.

Kaynak Göster

377 145

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

2010-2016 Yılları Arasında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Başvuran Cinsel İstismar ve Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

Mustafa Eray YAZAR, Bora BOZ

Cinsiyet Tayininde Rugaların Kullanımı: Bir Ön Çalışma

Zehtiye Füsun YAŞAR, İsmail Can PELİN, Erhan BÜKEN, Hatice Yağmur ZENGİN, AYLA KÜRKÇÜOĞLU, Bülent DAYANGAÇ, FIRAT KOÇ

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne Başvuran Gençlik Yaş Grubuna Ait Cinsel Saldırı Olgularının Değerlendirilmesi

Melike ERBAŞ, GÜLSÜM KADI, YASEMİN BALCI, ÜMİT ÜNÜVAR GÖÇEOĞLU

Türkiye’deki Psikiyatri Hekimlerinin Adli Psikiyatri Bilgi Düzeyi Nedir? “Sizce Adli Psikiyatri Bir Yan Dal Olmalı mıdır?”

Çağatay SAYGILI, SERTAÇ AK, GÜROL CANTÜRK

Ruhsal Travmanın Edebiyat Yoluyla Aktarımı: Ömer Seyfettin ve Beyaz Lale

Anıl ÖZGÜÇ, Gökhan ORAL

Elektrik Yaralanması Nedeniyle Başvuran Çocukların Klinik, Demografik Özellikleri ve Klinik Sonucu Etkileyen Faktörler: Tek Merkez Çocuk Acil Kliniği Deneyimi

Emel ATAŞ BERKSOY, SELÇUK YAZICI

Çocuklarda Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Maluliyet ve Etki Eden Faktörler

SELÇUK YAZICI, Muhammet CAN

İnsan İskeletlerinde Travma: Travmaya Bağlı Ölüm Nedeni Üzerine Bir Araştırma

Deren ÇEKER, İdris DENİZ, AYLA SEVİM EROL

Trafik Kazası Sonrası Erektil Disfonksiyon Gelişen Olguya Adli Tıbbi Yaklaşım

AHSEN KAYA, Cemil ÇELİK, HÜLYA GÜLER, Ender ŞENOL

Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Ayşe Derya KAYNAK, Ali Rıza TÜMER