Sinemada Renk Öğesinin Kullanımı: Renk ve Anlatım İlişkisi

Sinema görsel ve işitsel bir kitle iletişim aracıdır. 7.sanat olarak adlandırılan sinema gerçeğe ayna tutmaktadır. Sinema tarihinde rengin rolü çok büyüktür. Sinemanın kendine özgü dili renkler aracılığıyla zenginleşmektedir. Her rengin kendine özgü bir anlam dünyası bulunmaktadır. Sinemada renkler çoğu zaman bu dile uygun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak yönetmenler, renkleri kendi bakış açılarına göre de kullanabilmektedir. Bu çalışmada sinema ve renk ilişkisi farklı açılardan irdelenecektir. Renklerin dilinin sinemaya etkisi derinlemesine tartışılacaktır. Örnek filmler üzerinden rengin anlatım diline katkısı açıklanacaktır. Sadece sinemada değil, tüm görsel sanatlarda rengin önemi büyüktür.

Using Colour Item In Cinema: The Relationship Of Colour And Expression

Cinema is an audio-visual mass communication medium. Cinema which is called 7th art is reflects reality. Colour has a great role in history of cinema. Language of cinema is enriched through the colours. Each colour has a special meaning. Most of the time, colours are often used in accordance with this language in cinema. However, the directors also use colours from their perspective. This study examined different aspects of relationship between cinema and color. The effect of the colour language on cinema will be discussed deeply. the contribution of the color on the expression language will be explained via sample films. The importance of the colour not only in cinema but also in all of the visual arts are great

___

ABİSEL, Nilgün (1995). Popüler Sinema ve Türler, Ankara: Alan Yayıncılık.

ANGER, Kenneth, ALLISON, Deborah (2005). “Ritual Use of Color”, British Film Industry Re- search Project

ÇAĞAN, Mehmet (1997). Rengi Rengine - Renklerin Etkisi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

ÇAĞLARCA, Sadettin (1993). Renk ve Armoni Kuralları, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Grolier International Americana (1993), Cilt 11, İstanbul: Sabah Gazetesi Yayınları.

Grolier International Americana (1993). Cilt 12, İstanbul: Sabah Gazetesi Yayınları.

HARDIN, CL, MAFFI, Luisa (1997). Color Categories in Thought And Language, Cambridge Cambridge University Press.

HARTMAN, Taylor (2008). Renklerin Şifresi, İstanbul: Pegasus Yayıncılık.

KALMIK, Ercüment (1950). Renklerin Armoni Sistemleri, İstanbul:Cumhuriyet Matbaası.

KESKİNOK, Ayhan, “Renkli Televizyon Yapım Tekniği”, www.kameraarkasi.org/kompozisyon/ renk/siyahbeyazverenkkavrami.html, Erişim Tarihi: 11.11.2013.

KILIÇ, Levend (2004). Görüntü Estetiği, İstanbul: İnkılâp Kitabevi.

Meydan Larousse (1992), Cilt 16, İstanbul: Sabah Gazetesi Yayınları.

ÖZÖN, Nijat. (2000). Sinema Televizyon Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

REDD, Adrienne Redd, “Chroma Cinema – The Use of Color in Color & Black and White Films”, www.netaxs.com, Erişim Tarihi: 27.09.2013.

SHARMA, Rashmi (2007). Renklerle Terapi, İstanbul: Nokta Kitap.

STOUT, Katharine Ann Nereaux (2005). Emotional Responses To Color And Nonverbal Lan- guage: A Survey Of Emotional Responses To Color Swatches and Human Poses, Texas: Texas Tech University.

SUN, Howard, SUN, Dorothy (1994).Renginizi Tanıyın, İstanbul: Arıtan Yayınevi.

ŞENTÜRK, Rıdvan (2008). “Film, Gerçeklik ve Bilinç”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bi- limler Dergisi Yıl:7, Sayı:13.

TEMİZSOYLU, Nuri (1987). Renk ve Resimde Kullanımı, İstanbul: Aka Yayınevi.

“Think Pink”, http://www.colormatters.com/pink, Erişim Tarihi: 10.11.2013.

ÜSTER, Metin Yahya (1996). Renkler Geri Geliyor, İstanbul Zöngür Matbaası.

WATKINS, Liz (2002). Light, Colour and Sound in Cinema, England: University Of Leeds In- formation.

___

APA Kırık, A. M. (2014). Sinemada Renk Öğesinin Kullanımı: Renk ve Anlatım İlişkisi . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 2 (6) , 71-83 .