Oyun İçinde Oyun Kerkük

ları gözler önüne seriyor. Türk kamuoyunun artık komplekslerinden kurtularak bu bölgeden gelen feryatlara kulak vermesi gerekli. Irak’ta neler oluyor? Kürt aşiretleri neyin peşinde? Küresel oyunun senaryosu nerede yazılıyor, kimlere oynatılıyor? Görünen veya gizlenen gündem ve kurgular neler? Körüklenen ve gittikçe yayılan ateş nereleri etkisi altına almakta ve tehdit etmekte? Bizi Irak meselesi, Kürt devleti ve Kerkük Türkmenleri ne kadar ilgilendirir? Gibi bir seri soru yığını zihnimizi meşgul ediyor. Bu sorulara Türk aydınları ve Türk kamuoyu bütün önyargıların- dan arınarak cevap aramalıdır. İşte bu sorulara yangın yerinden cevap teşkil ede- cek bir çalışma elimizde
Anahtar Kelimeler:

-

Oyun İçinde Oyun Kerkük

Kaynak Göster

APA Atasoy, F. (2014). Oyun İçinde Oyun Kerkük . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 3 (8) , 218-219 .
21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • ISSN: 2147-0928
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Türk Eğitim-Sen

11.5b4.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Okul Öncesi Sosyal Beceri Değerlendirme Ölçeği Öğretmen Formunun Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Analizleri

Esra ÖMEROĞLU, Şener BÜYÜKÖZTÜRK, Yasemin AYDOĞAN, Mehtap ÇAKAN, Ebru KILIÇ ÇAKMAK, Arzu ÖZYÜREK, Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN, Yunus GÜNÜNDİ, Ömer KUTLU, Aysel ÇOBAN, Özlem YURT, Hakan KOĞAR, Seda KARAYOL

Türkiye’de Lojistik Ön Lisans Eğitimi Programları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Cihan ÇETİNKAYA

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

Engin BAYRA, Hakan SÜZGÜN

Delhi Müslümanları Arasında Eğitimle İlgili Meseleler

Cemil KUTLUTÜRK, Uzma Azhar

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinin Öğretiminde Filmlerin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Behsat SAVAS, Özgür ASLAN

Çoklu Zeka Kuramına Göre Hazırlanan Sanatsal Etkinliklerin Öğrencilerin Tasarım İlkelerinden Ritim Konusunu Öğrenmelerine Etkisinin İncelenmesi

Rukiye DİLLİ, Hülya İZ BÖLÜKOĞLU

Oyun İçinde Oyun Kerkük

Fahri ATASOY

En Güzeli Anla(t)mak “Yusuf Suresi ve Edebî Yapının Gösterdiği Ulûhiyet”

Mehmet KAYGANA

Nebih Nafile’nin Şiirlerinde Temalar

Fatih SAKALLI

Kara Kuvvetleri Lisan Okulunda İngilizce Dışında Yabancı Dil Öğrenimi Gören Kursiyerlerin Avrupa Ortak Başvuru Metnine Göre Seviyelerinin Belirlenmesi ve Dil Becerileri Açısından Ortaya Çıkan Farklılıklara Çözüm Önerileri

Kerim AÇIK, Murat ÖZCAN, Ali BENLİ