İlk Dönem İslam Sanatının Oluşumu

Doç. Dr. Kürşat ÖNCÜL ve Dr. Yılmaz YEŞİL tarafından hazırlanan bu çalışma Kars manilerini derlenip, incelenerek tasnif edilmesini hedefleyerek ortaya çıkmıştır. Kalemkitap Yayınevi tarafından 2015 yılında yayınlanan çalışma Kafas Üniversitesi tarafından da desteklenmiş-tir. Karsın bütün ilçelerinde ve pek çok köyünde yapılan derlemelerin tasnif edilmesi ile ortayaçıkan bu çalışmada iki bine yakın mâni bulunmaktadır.  
Anahtar Kelimeler:

Mani

-

Kaynakça

ÖNCÜL, Kürşat, Yılmaz YEŞİL 2015, Mâni, (Kars Mânileri Derleme – İnceleme – Tasnif), Ankara, 2015

Kaynak Göster

APA Yeşildal, Ü. Y. (2016). Mâni (Kars Mânileri Derleme – İnceleme – Tasnif) . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (15) , 431-431 .