İki Şairin Bir Şehri: Taşkent

Öz

___

G‘OFUROV A. vd., (1999). XX-Asr O‘zbek Adabiyoti. Toshkent: O‘qituvchi Nashriyoti. KARAKAŞ, Şuayip (2010). “Maksud Şeyhzâde ve Mirza Uluğbek Piyesi”. Gazi Türkiyat, Cilt: VII: Sayı: 13, s. 64. KARİMOV Naim (2010). Maqsud Shayhzoda. Toshkent: Sharq Nashriyoti. KARİMOV, Naim (2008). “Maqsud Shayhzoda (1908-1967) - Hayoti va Icodi Sahifalari”, XX- Asr Adabiyoti Manzaralari - Birinchi Kitob. Toshkent: Sharq Nashriyoti. KATTABEKOV, Akram, VAHOB Rahmanov (1995). “Maqsud Shayhzoda” O’zbek Adabiyoti. Toshkent. Mirvaliyev, Sobir (1993). O’zbek Adiblari. Toshkent: Fan Nashriyoti. QOSİMOV, Begali (1997). “Sotsyalistik Realizm Adabiyoti”, O’zbekiston Respublikasi- Entsiklopediya. Toshkent. RIZA, Helil (1980). Megsud Şeyhzadenin Bedii Yaradıçılığı. Bakı. SHARAFİDDİNOV, Ozod (1983). “Izlanish Yo’llarida”, Hayot Bilan Hamnafas. Toshkent: O’zbekiston LKSM Markaziy Komiteti “Yosh Gvardiya” Nashriyoti. SHARAFİDDİNOV, Ozod (1983). “Umrlar Bo’ladiki”, Hayot Bilan Hamnafas. Toshkent: O’zbekiston LKSM Markaziy Komiteti “Yosh Gvardiya” Nashriyoti. VOHİDOV, Erkin (1987). “Qaynoq Hayot Ichida Yashab”. O’zbek Tili va Adabiyoti 6. VOHİDOV, Erkin (2000). “Palatkada Yozilgan Doston”, Ishq Savdosi. Taşkent: Sharq Nashriyoti. ҒАФУРОВ, Иброҳим (1983). “Халқ Шоири”, Мақсуд Шайхзода Замондошлари Хотирасида. Тошкент: Ғафур Ғулом Номидаги Адабиёт Ва Саиъат Нашриёти. ЗОКИРОВ, Муҳсин (1983). “Тошқентнома’нинг Яратилиш Тарихидан... Ижод Жараени”, Мақсуд Шайхзода Замондошлари Хотирасида. Тошкент: Ғафур Ғулом Номидаги Адабиёт Ва Саиъат Нашриёти. ШАРАФИДДИНОВ, Озод (2003), “Адабиётимиз Фидойиси”, O‘zbekiston Adabiyoti va San’ati Gazetasi. Тошкент ШОАБДУРАҲМОНОВ, Ш. Ш. (1983). “Шайхзода Ҳақидаги Хотиралардан Кичиқ Бир Лавҳа”, Мақсуд Шайхзода Замондошлари Хотирасида. Тошкент: Ғафур Ғулом Номидаги Адабиёт Ва Саиъат Нашриёти.

___

APA Yelok, V. S. (2016). İki Şairin Bir Şehri: Taşkent . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (15) , 93-106 .