1922 Yangını Sonrasında İzmir’de Bunalımlar

1922’de İzmir’in kurtuluşu ile şehri terk etmeye başlayan yabancı unsurlar, bu terk ediş sürecinde şehrin en önemli noktasında çıkardıkları yangınla, İzmir şehrinin 1970’li yıllara dek kader haritasını çizecek bir faciaya yol açmışlardı. Bugün hala güncelliğini koruyan 1922 Büyük İzmir Yangını’nı bu çalışmamızda; İzmir şehrine ve ülkeye getirdiği bazı bunalımlarla ele alacağız

After a Fire in İzmir Crisis in 1922

Foreigners began to flee the city in 1922 with the elements of the liberation of Izmir, the city’s most important point in the process produced a fire that left the progress payment, until the fate map of the city of Izmir early 1970s opened a way to draw a disaster. In this study still remains timely today 1922 Burning Large Izmir, Izmir city and the country will deal with some of the crises.

Kaynakça

Gazeteler Ahenk Anadolu Cumhuriyet İleri Tanin Tevhid-i Efkâr

Kitaplar ve Makaleler

Anavatan’a Göç Edenler: Türkiye Cumhuriyeti’nde (1923–1938) Mübadil, Muhacir ve Mülte- ciler, Genel bir Bakış, Yay. Haz. Nezih Başgelen, Arkeoloji Sanat yay., İstanbul, 2008.

ARI, Kemal, Büyük Mübadele, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul, 2003.

______, Üçüncü Kılıç: İzmir’in Kurtuluşu ve Yüzbaşı Şerafettin, Zeus yay., İzmir, 2006.

ATİLLA, A. Nedim, Gelişen İzmir, 1927-1928 İzmir Belediyesi Albümü’ne 2001 Yılından Bir Bakış, İzmir Büyükşehir Belediyesi yay., İzmir, 2001.

BÖKE, Pelin, İzmir 1919-1922 Tanıklıklar, Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul, 2006.

GÖZCÜ, Alev, “Bir İntiharın Sosyo-Ekonomik Arkaplanı: Dünya Ekonomik Bunalımının İzmir Örneğinde Gündelik Yaşama Yansımaları”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, VI/14, (2007/Ba- har).

İzmir ve Çevresi Resmi, Özel Binalar İstatistiği, 1918, Haz. Erkan Serçe, Akademi Kitabevi, İzmir, 1998.

KAYA, Mevlüt, “1929 Dünya Ekonomik Bunalımı’nda İzmir’de Yankesicilik, Gasp ve Hırsızlık Faa- liyetleri”, İzmir Tarih ve Toplum, sayı: 5, Haziran-Eylül 2009, Şenocak yay., İzmir 2009.

MARTAL, Abdullah, Belgelerle Osmanlı Döneminde İzmir, Yazıt yay., İzmir, 2007.

PINAR, İlhan, Gezginlerin Gözüyle İzmir; Karl Klinghardt’ın İzmir’i (1924), Akademi Kita- bevi, İzmir, 1997.

SERÇE, Erkan, vd., Küllerinden Doğan Şehir, İzmir Belediyesi yay., İzmir, 2003.

Kaynak Göster

APA Demirtürk, S. & Kaya, M. (2014). 1922 Yangını Sonrasında İzmir’de Bunalımlar . 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 1 (2) , 122-128 .