The Effects Of Foreign Central Bank Monetary Policies On BIST 100 Index Volatility

Öz Ulusal ve uluslararası yatırımcılar, yatırım kararlarını verirken merkez bankalarının uyguladıkları politikaları yakından takip etmektedirler. Çünkü söz konusu politikalar ülkenin makroekonomik ve finansal faktörleri üzerinde etkili olmaktadır.  Ülkelerin yüksek derecede ekonomik entegresyonu nedeniyle sadece ulusal merkez bankasının değil, uluslararası merkez bankalarının faiz kararları da ülkenin finans sektörünü yakından etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı 02.01.2004-31.01.2017 dönemi için TCMB, Amerikan Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Hindistan Merkez Bankası, Rusya Merkez Bankası ve Brezilya Merkez Bankaları’nın finansal istikrarı sağlamak amacıyla uyguladığı para politikaların ve faiz kararlarının hisse senedi piyasası üzerindeki etkilerini incelemektir. Bu amaçla BIST-100 endeksine ilişkin günlük kapanış verileri kullanılmış ve ARMA (9,9)-GJR-GARCH(1,1) modellemesinden yararlanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına gore söz konusu tüm merkez bankalarının para politikası değişim kararlarının ayı piyasası koşulları altında BIST 100 endeksi oynaklığında artışa yol açtıkları gözlemlenmiştir. Boğa piyasası koşulları altında ise sadece FED ve ECB para politikası değişim kararları BIST 100 endeksi oynaklığında artışa sebep olmaktadır. Buna ek olarak ayı piyasası ortamının boğa piyasası ortamına kıyasla daha oynak ve daha kalıcı piyasalar oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma bulguları portföy yöneticileri ve piyasa düzenleyicilerinin kararlarını etkileyici nitelikte olması amacı taşımaktadır.

Kaynakça

Apostolou, A., & Beirne, J. (2017). Volatility Spillovers of Federal Reserve and ECB Balance Sheet Expansions to Emerging Market Economies.

Arshanapalli, B., Doukas, J., & Lang, L. H. (1995). Pre and post-October 1987 stock market linkages between US and Asian markets. Pacific-Basin Finance Journal, 3(1), 57-73.

Bernanke, B. S., & Kuttner, K. N. (2005). What explains the stock market's reaction to Federal Reserve policy?. The Journal of finance, 60(3), 1221-1257.

Chen, Ming,Hsiang (2013). Asymmetric Response of Hospitality Stock Prices to FED Policy Actions. International Journal of Hospitality Management, 33: 129-139.

CHEN, S. S. (2007). Does monetary policy have asymmetric effects on stock returns?. Journal of Money, Credit and Banking, 39(2‐3), 667-688.

Chkili, W., & Nguyen, D. K. (2014). Exchange rate movements and stock market returns in a regime-switching environment: Evidence for BRICS countries. Research in International Business and Finance, 31, 46-56.

Chuliá, H., Martens, M., & van Dijk, D. (2010). Asymmetric effects of federal funds target rate changes on S&P100 stock returns, volatilities and correlations. Journal of Banking & Finance, 34(4), 834-839.

Chulia, H.; Martens, M.; Dijk, D. (2010). Asymmetric Effecrs of Federal Funds Target Rate Changes on S&P100 Stock Returns, Volatilities and Correlations. Journal of Banking and Finance, 34: 834-839.

Durand, R. B., Kee, K. S., & Watson, I. (2001). Who moved Asian-Pacific stock markets? A further consideration of the impact of the US and Japan. Australian Journal of Management, 26(2), 125-145.

Fong, T., Hui, C., & Wong, A. (2015). How might sovereign bond yields in Asia Pacific react to US monetary normalisation under turbulent market conditions?.

Hung, K. C., & Ma, T. (2017). The effects of expectations-based monetary policy on international stock markets: An application of heterogeneous agent model. International Review of Economics & Finance, 47, 70-87.

Jansen, D. W., & Tsai, C. L. (2010). Monetary policy and stock returns: Financing constraints and asymmetries in bull and bear markets. Journal of Empirical finance, 17(5), 981-990.

Kim, S. and Nguyen, D. Q. (2009). The Spilover Effects of Target Interest Rate News From the U.S. FED and the European Central Bank on the Asia-Pacific Stock Markets. International Financial Markets, Institutions and Money, 19: 415-431Kim, S. J. (2003). The spillover effects of US and Japanese public information news in advanced Asia-Pacific stock markets. Pacific-Basin Finance Journal, 11(5), 611-630.

Kim, S. J. (2009). The spillover effects of target interest rate news from the US Fed and the European Central Bank on the Asia-Pacific stock markets. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 19(3), 415-431.

Kurov, A. (2010). Investor sentiment and the stock market’s reaction to monetary policy. Journal of Banking & Finance, 34(1), 139-149.

Laopodis, N. T. (2010). Dynamic linkages between monetary policy and the stock market. Review of Quantitative Finance and Accounting, 35(3), 271-293.

Li, J. (2015). The asymmetric effects of investor sentiment and monetary policy on stock prices. Applied Economics, 47(24), 2514-2522.Phylaktis, K., Ravazzolo, F., “Stock prices and exchange rate dynamics,” Journal of International Money and Finance 24 (2005): 1031-1053.Simo-Kengne, B. D., Balcilar, M., Gupta, R., Reid, M., & Aye, G. C. (2013). Is the relationship between monetary policy and house prices asymmetric across bull and bear markets in South Africa? Evidence from a Markov-Switching Vector Autoregressive model. Economic Modelling, 32, 161-171.

Yang, L., & Hamori, S. (2014). Spillover effect of US monetary policy to ASEAN stock markets: Evidence from Indonesia, Singapore, and Thailand. Pacific-Basin Finance Journal, 26, 145-155.

Zare, R., Azali, M., & Habibullah, M. S. (2013). Monetary policy and stock market volatility in the ASEAN5: Asymmetries over Bull and Bear markets. Procedia Economics and Finance, 7, 18-27.