Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yönetim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 9 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Endüstriyel kümelerde yenilikçilik: firma özellikleri etkili mi?

Yazar kurumları :
Başkent Üniversitesi1
Görüntülenme :
335
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik faaliyetlerin coğrafi yoğunlaşması üzerine yazına bakıldığında endüstriyel kümelerdeki firmalar arasında türdeşlik (homojenlik) mi farklılaşma (heterojenlik) mı olduğuna ilişkin bir tartışmanın süregittiği görülmektedir. Bazı yazarlar küme firmalarının türdeş olduğunu varsaysa da diğerleri bazı firmaların kümelenmeden diğerlerine göre daha fazla fayda sağlayabileceğinin altını çizmektedirler. Bu çalışmada endüstriyel kümelerdeki firmaların değer zinciri içerisindeki konumlarının ve bununla ilintili diğer firma özelliklerinin kümelenmenin sağladığı yenilikçilik avantajlarından faydalanmak açısından firmalar arasında anlamlı bir farklılaşmaya etki edip etmediği araştırılmaktadır. Araştırma bulguları değer zincirinin alt aşamalarında konumlanmış olan satıcı firmaların değer zincirinin üst aşamalarında konumlanmış olan imalatçı firmalara göre kümenin sağladığı yenilikçi avantajlardan daha fazla faydalandığını ortaya koymaktadır.

Özet İngilizce :

There is continuing debate over intra-cluster homogeneity versus heterogeneity in the literature on geographical agglomeration of economic activity. Whereas some authors have assumed internal homogeneity, others have emphasized intra-cluster differences and argued that some firms may benefit more from the advantages of clustering compared to others. This study investigates whether firm’s position in the value chain and related firm characteristics explain heterogeneity between firms within a cluster with respect to benefiting from the innovative potential of clustering. Study results show that retailers, positioned downstream the value-chain, are more advantageous compared to manufacturers, positioned upstream the value-chain, in terms of benefiting from the innovative potential provided by clustering.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :