Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ingeborg bachmann’in “malina” adli eserinin feminist açidan incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

Ingeborg Bachmann’ın “Malina” adlı eserindeki feminist akıma ilişkin gizli motif ve sembolleri açığa çıkarmayı amaçladığımız bu çalışmada, ataerkil toplum içindeki kadın sorunsalını “feminizm” ekseninde, “feminist edebiyat eleştirisi” yöntemiyle incelemeye çalıştık. Analizimizi feminizm ekseninde yürüttüğümüz için, öncelikle feminist akımı tarihsel gelişim evresiyle birlikte ele alarak tanımlamaya çalıştık ve daha sonra Bachmann’ın “Malina” adlı romanını detaylı biçimde inceleyerek ataerkil toplumdaki kadın sorunsalına ilişkin eserde yer alan gizli sembolleri tespit etmeye çalıştık. Bu çalış-manın sonucunda ise Ingeborg Bachmann’ın eserinde yarattığı kadın figürü ile tarihin akışı içinde sekteye uğrayan kadın mücadelesini yansıtmak istediği sonucuna ulaştık.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study aiming to reveal the hidden patterns and symbols related to the feminist movement in the work of Ingeborg Bachman titled “Malina”, we sought to examine the problematic of woman in the patriarchal society in accordance with “feminism” and with the method of “feminist literary criticism.” Since we carried out our analysis in line with feminism, first of all, we tried to describe the feminist movement addressing it along with its historical development process, and thereinafter, by studying the novel of Bachmann titled “Malina” in detail, we sought to uncover the hidden symbols in this work regarding the problematic of woman in the patriarchal society. In consequence of this study, we reached the conclusion that, with the woman figure she created in her work, Ingeborg Bachmann means to reflect the struggle of woman disrupted in the course of history.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :