Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yalova Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Facebook ve mahremiyet: görmek ve gözetle(n)mek

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1
Görüntülenme :
523
DOI :
Özet Türkçe :

İnternet teknolojisinde yaşanan Web 2.0 devriminden sonra ortaya çıkan sosyal ağ siteleri günümüzün en yaygın ve vazgeçilmez iletişim araçları haline gelmiştir. Kurulduğu gün-den bu yana, kişilerin birbirleriyle iletişime geçmesini ve bağlantılı kalmasını kolaylaştı-ran çeşitli yeniliklerle sürekli kendini geliştiren Facebook ise geniş kitleler tarafından diğer sosyal ağ sitelerinden daha çok kabul görmüş ve daha başarılı bir sosyal ağ sitesi olmuştur. Ancak Facebook olumlu yönlerinin yanında birçok problemi de bünyesinde taşımaktadır. Facebook’un kişilerarası iletişim üzerine en önemli etkileri arasında ‘kişile-rin bu ortamda benliklerini sunma yarışına girerek görme, gösterme ve gözetle(n)meye dayalı yeni bir iletişim şekli edinmeleri ve bunun sonucunda mahremiyet algılarının dönü-şüme uğraması’ gösterilmektedir. Makalede Facebook’la ilgili literatürde yer alan çalış-malar ‘Facebook ve mahremiyet’ ekseninde incelenecek ve bireylerin mahremiyet anlayı-şında yaşanan dönüşümün resmi ortaya konmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

After the Web 2.0 revolution in the Internet technology emerging social networking sites has become the most common and indispensable communication tools today. Up to now since its foundation, Facebook has been more successful and more accepted by masses than other social networking sites constantly improving itself with various innovations which makes easy for people to communicate each other and stay connected. However, Facebook also includes many problems, besides its positive aspects. İt is indicated among the most significant effects of Facebook on interpersonal relations that by running into a competition of self-presentation, individuals start to obtain a new communication type, which based on showing, watching and being watched. As a result of this, their under-standing of privacy has transformed. In this paper, related works with Facebook in the literature will be examined in terms of 'Facebook and privacy' and it will be tried to draw a picture of the transformation in understanding of privacy of individuals.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :