Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Sorunları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 296

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Otomobiller üzerinden alinan vergilerin ampirik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
328
DOI :
Özet Türkçe :

Günlük hayatta vergi sisteminden yoğun bir şekilde etkilenen alanlardan biri de otomotiv sektörüdür. İmalatından, alım-satım işlemlerine, sunulan tamamlayıcı mal ve hizmetlerden günlük hayatta kullanımına otomotiv sektörü pek çok başlık itibariyle vergi sisteminin kapsamına dâhil olmaktadır. Bu makalede otomobiller üzerindeki vergi yükü, Türk Vergi Sistemi’nde birincil el otomobil alım-satımında uygulanan Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ile 1-3 yaş otomobillere uygulanan Motorlu Taşıtlar Vergisi itibariyle betimsel olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak sıfır otomobiller açısından vergi sisteminin genel itibariyle önemli bir maliyet unsuru oluşturduğu saptanmıştır. Nitekim kullanılmamış araçların alım-satımında uygulanan dolaylı vergiler otomobiller üzerindeki vergi yükünü artırmaktadır. Ayrıca aracın satın alınmasından sonra araç sahiplerinin MTV’ye de tabi tutulmaları araç üzerindeki vergi yükünü artıran diğer bir unsur olarak gözükmektedir. Tüm bunların yanı sıra otomobilin kullanımı bağlamında tamamlayıcı mal niteliğinde olan akaryakıt üzerinden de muhtelif vergilerin alınması, bunun yanında alım-satım sürecine gelene kadar geçen süreçte rol alan aracı kişi ya da kuruluşlarında vergi mükellefi olmaları salt otomobiller üzerindeki vergi yükünü daha da artırmaktadır. Dolayısıyla günümüz vergi sistemi genel olarak değerlendirildiğinde sadece otomobiller üzerinden alınan vergilerin toplam vergi gelirleri içerisinde önemli bir ağırlığa sahip olduğu saptanabilir.

Özet İngilizce :

One of the sectors that are intensely affected by the tax system in daily life is the automotive industry. It is being included within the scope of the tax system as of many titles from its manufacturing to its purchases and sales, from complementary goods and services provided to its use in daily life. This article descriptively evaluates the tax burden on automobiles in terms of the Motor Vehicle Tax applied to automobiles of 1-3 years of age and the Special Consumption Tax and Value Added Tax applied in the purchase and sale of first hand automobiles in the Turkish Tax System. As a result, the tax system was found to be generally causing a considerable cost element for brand new automobiles. As a matter of fact, indirect taxes applied in the purchase and sale of unused vehicles increase the tax burden on automobiles. Moreover, that vehicle owners are subjected to Motor Vehicle Tax after purchase of the vehicle seems to be another element that increases the tax burden on the vehicle. Apart from all these, various taxes charged on fuel oil which is a complementary good within the context of automobile use besides the fact that the intermediary persons or institutions that play a role in the process until the purchase-sale process are taxpayers increase the tax burden solely on automobiles even further.  Therefore, when the current tax system is evaluated in general, it may be detected that the taxes charged solely on automobiles have a considerable weight among total tax revenues.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :