Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 377

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulama kuralları

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü 1
Görüntülenme :
380
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulamada hangi kuralların uygulanması gerektiğinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, vergi kabahatlerinde yer ve kişi bakımından uygulama kuralları 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (KK) çerçevesinde değerlendirilmektedir. Çalışmada varılan sonuca göre, yer bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak, vergi ziyaı kabahatinin mahiyeti itibariyle ancak Türkiye'de işlenebilir nitelikte olduğu göz önüne alındığında, bu kabahate her halükarda Türk kanunlarının uygulanması gerektiği, usulsüzlük kabahatlerinde ise genel bir kural belirlemenin mümkün olmadığı ve kanunda bağlı hareketli olarak düzenlenen usulsüzlük kabahatlerinin her bir fiili üzerinden değerlendirmeler yapılması gerektiği kanaatine varılmıştır. KK'de hüküm bulunmayan, kişi bakımından uygulama kurallarıyla ilgili olarak da diplomatik temsilciler dışındaki kimselerin vergi kabahatlerine ilişkin cezalara muhatap olabilecekleri sonucuna varılmıştır.

Özet İngilizce :

The determination of the implementation rules for tax misdemeanors in terms of location and persons is an important issue. In this study, these rules are examined in the framework of Misdemeanours Law numbered as 5326. In conclusion, in terms of the implementation rules for location, it has been understood that the tax loss misdemeanor can only be committed in Turkey in pursuant to its nature therefore Turkish laws must be enforced as far as tax loss misdemeanor is concerned. However, it couldn't be possible to determine a general rule for irregularity misdemeanors, with respect to implementation rules for location, since each act of irregularity misdemeanors has a different character and must be evaulated in itself. In terms of the implementation rules for persons for which Misdemeanors Law does not include any provision, it is concluded that everyone except diplomats can be subject to tax misdemeanors fines.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :