Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 384

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tasfiyeye girmek tasfiye edilmek değildir

Yazarlar :
Yazar kurumları :
kurum yok1
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‟nun 5/1-(e) bendinde, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satıĢından doğan kazançlara ilişkin istisna hüküm altına alınmıştır. Mezkûr bendin üçüncü paragrafında işletmelerin istisnadan yararlandıkları dönemi izleyen yılın baĢından itibaren beşinci yılın sonuna kadar tasfiyesi, istisna şartlarının ihlali olarak kabul edilmiş, 1 Seri No‟lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği açıklamalarında ise mezkûr hükmün uygulanması için iĢletmelerin tasfiyeye girmelerinin yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu noktada tartışılması gereken husus, tasfiye haline giren kurumlarda vergilendirilmek suretiyle iptal edilen istisnanın durumunun tasfiyeden vazgeçilmesi halinde ne olacağıdır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :