Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Metaphorical perceptions of the gifted and talented students with regard to the social studies lesson

Yazar kurumları :
Atatürk University1
Görüntülenme :
428
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the thoughts of the thirty gifted and talented students within the age group of 8-14, who are ongoing to Samsun Science and Art Center, towards Social Studies lesson have tried to be determined with using the method of metaphor analysis. In order to determine thoughts of students, who involved in the study, towards Social Studies lesson, they were asked to complete following sentences: “Social Studies..... such as / similar to. Because.....” Content analysis is used for analyzing and interpreting of data. The gifted students have created 50 metaphors which toward Social Studies lesson. Metaphors, which were obtained,have been listed alphabetically. Frequency and percentage of students' numbers, which are represented to each metaphor, has been calculated. Some of metaphors that have became prominent are these: Life, education, mind, human, entertainment,source of life, social studies. Metaphor images, which have became prominent in the other phase of the study, have been divided into five main conceptual categories. These categories have been determined as mind, knowledge, education, life and knowledge of life/social studies. In conclusion, The gifted students have shown that they believed necessity and importance of the Social Sciences lesson as a lesson lifelike .

Özet İngilizce :

Bu çalışma ile Samsun Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 8-14 yaşgrubundaki üstün zekalıve yetenekli 30 öğrencinin Sosyal Bilgiler derslerine yönelik düşünceleri, metafor analizi yöntemi kullanılarak, belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin Sosyal Bilgiler derslerine yönelik düşüncelerini belirlemek üzere, öğrencilerden “Sosyal Bilgiler dersi… gibidir / benzemektedir. Çünkü…”tümcesini tamamlamalarıistenmiştir. Verilerin analizinde ve yorumlanmasında içerik analizi kullanılmıştır. Üstün Yetenekli öğrenciler Sosyal Bilgiler Dersine yönelik elli metafor üretmiştir. Elde edilen metaforlar alfabetik olarak sıralanmıştır. Her bir metaforu temsil eden öğrenci sayısının frekans ve yüzdesi hesaplanmıştır. “Yaşam, eğitim, akıl, insan, eğlence, hayat kaynağı, bilgi ve hayat bilgisi”, öne çıkan metaforlar olarak belirtilebilir. Çalışmanın diğer aşamasında öne çıkan metafor imgeleri beşkavramsal kategoriye ayrılmıştır. Üstün zekâlıçocuklar sosyal bilgiler dersini yaşamın içinden bir ders ve bu dersin gerekli ve önemli olduğuna inandıklarınıgöstermişlerdir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :