Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Elementary education teachers’ accuracy in nominating the gifted students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe University1, Ankara University2
Görüntülenme :
403
DOI :
Özet Türkçe :

In Turkey, Science and Art Centers are the most widespread and formal institutions that have been carrying on the educational activities which aimed at focusing on supporting the needs of gifted students. As well as the identification process in these centers are often being oriented towards elementary I. level students, including from 2nd to 5th classes; class teachers nomination is required for the students for their inclusion in the identification process. In this context, the purpose ofthis research study which was classified as a survey, was to investigate the elementary education teachers accuracy in nominating the gifted students. Findings indicated that the difference of elementary education teachers’ (n=334) accuracy in nominating the gifted students was significant depending on the independent variables of teacher’s sex, graduation level,teaching experience and classroom level. All participant teachers’ accurate nomination level of gifted students was calculated as 18%. The range of the nominated students as gifted by their elementary teachers was 41. 

Özet İngilizce :

Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan en yaygın resmi kurum Bilim ve Sanat Merkezleridir. Bu merkezlerde her yıl gerçekleştirilmekte olan tanılama süreçleri sıklıkla ilköğretim I. kademe seviyesindeki öğrencilere yönelik olmakla birlikte, bu öğrencilerin tanılama sürecine katılabilmeleri için kendi sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmişolmalarıgerekmektedir. Bu bağlamda sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrencileri doğru aday gösterme durumlarınıortaya çıkarmayıamaçlamışolan bu araştırma tarama modeli niteliğinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın bulguları, sınıf öğretmenlerinin (n=334) üstün yetenekli öğrencileri doğru aday gösterme durumlarının öğretmenin cinsiyet, öğretmenin eğitim durumu, öğretmenin öğretmenlik tecrübesi ve öğretmeni olunan sınıfın düzeyi değişkenlerine göre anlamlıbir farklılık göstermekte olduğuna işaret etmektedir. Araştırmaya katılmış olan tüm öğretmenlerin üstün yetenekli öğrencileri doğru aday gösterme durumları%18 olarak hesaplanmıştır.Öğretmenler tarafından üstün yetenekli olarak aday gösterilmişolan öğrencilerin hesaplanmışolan dağılım genişliği (range) ise 41’dir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :