Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Edebiyatımızda “nazariyat tartışmaları” ve mizanü’l edeb adlı eserin bu tartışmadaki yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümü1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Türk Edebiyatında gelişimini henüz tamamlayamamış, erken dönemde üzerinde durulmaya başlanan ve bir tür olarak henüz yeni yeni benimsenen "tenkit" (eleştiri) türünün, teorik alt yapısının da problemli olduğu bilinen bir gerçektir. Türk Edebiyatında batılı anlamdaki tenkit çalışmaların çok yakın bir tarih olan 19. yüzyıla dayanıyor olması, bu problematiğin önemli bir yönünü teşkil etmektedir. Bu yüzyılda bile milli retorik çalışmalarının Arap ve Fars edebiyatına, daha sonra ise Fransız retoriğine dayandırılması problemin bir başka boyutudur. 1888 yılında yayımlanmış ve Diyarbekirli Said Paşa'ya ait olan "Mizânü'l Edeb" adlı eserin bu ihtiyaç doğrultusunda önemli bilgiler ihtiva ettiği, dolayısıyla bu alandaki araştırmacıların dikkatine sunulması gerektiğine inanılmaktadır.

Özet İngilizce :

The Criticism genre,which began and to be emphasized in the early period and has been adopted as a genre lately, hasn't completed its improvement in Turkish Literature yet, it is also a well known fact that it has problems in its therotical background. One of the most important parts of this problem is that these studies are based on the 19. century, a very recent date. National rhetorical studies having been based upon Arabian and Persian Literature and then French rhetoric in this century is another dimension of this problem. İt is believed that "Mizânü'l Edeb" which was written by Diyerbekirli Said Paşa and published in 1888, includes very important information in line with this requirement and so it should be brought to the attention of the researchers in this field.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :