Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
291
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, coğrafya öğretmeni adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime (BDE) ilişkin tutumlarını çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modeliyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 163 coğrafya öğretmeni adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler "Kişisel Bilgi Formu" ve "Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutum Ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t-Testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda öğretmen adaylarının BDE'ye ilişkin tutumlarının olumlu olduğu belirlenmiştir.Diğer taraftan, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumlarının cinsiyet ve kişisel bilgisayarı olup olmama değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca, coğrafya öğretmeni adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları, sınıf düzeyi ve bilgisayar kullanma sıklığına göre anlamlı farklılık göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to analyze attitudes of Geography teacher candidates towards Computer Assisted Education in terms of several variables. The study has been done by relational survey model. 163 geography teacher candidates'attended the study. The data were collected with personal information form and the scale of Computer Assisted Education (CAE). Arithmetic mean, independent t-test and one way variance analysis (ANOVA) were used for analyzing data. At the end of the study, it was determined that attitudes of teacher candidates toward CAE are positive. At the end of the study, it was determined that attitudes of Geography teacher candidates about computer assisted education didn't change according to gender and having own computer was also significant differences between attitudes of Geography teacher candidates with regard to class and frequency of computer use.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :