Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası muhasebe uyumunun ölçülmesine yönelik bir uygulama: rusya, çin ve türkiye karşılaştırması

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
371
DOI :
Özet Türkçe :

Muhasebenin temel görevi işletme içi ve işletme dışı kişi ve kuruluşlara bilgi üretmektir. Üretilen bu bilgiyi hızlı bir şekilde analiz eden, kullanan veya fırsata dönüştüren işletmeler başarılı olmaktadır. Bilişim teknolojilerinin yaygınlaşması, gümrük kotalarının kaldırılması veya azaltılması uluslararası piyasaların ve işletmelerin küreselleşmesine neden olmaktadır.
Küresel ortamda işletmelerin başarılı olabilmesi için bilgilerin anında analiz edilerek yatırıma dönüştürülmesi gerekir. Bilgiyi kullanma sürecinde kişi ve kurumların finansal tabloları yorumlamalarında muhasebe standartlarının uyumlaştırılması önemli rol oynamaktadır.
Bu çalışmada uluslararası muhasebe uyumlaştırması ve uyumlaştırma süreci ile ilgili bilgiler verildikten sonra ülkelerin ulusal muhasebe standartlarının uluslararası muhasebe standartlarına uyum derecelerinin ölçülmesine yönelik bir uygulama yapılmış ve elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The basic function of accounting is to provide information for internal and external institutions. The institutions analyzing and processing this information, provided by accounting, rapidly achieve success. Rapid development in information technologies, removal of the duties, and decreasing tariffs have accelerated globalization of markets and business firms. Analyzing information to make investment decisions in a global environment is quite important for business success. Harmonizing accounting systems and standards is crucial for individuals and institutions in evaluating information provided by the financial statements.
In this study, first, some basic information regarding internationally harmonized accounting and the harmonizing process is provided, then the findings of a case study which compare countries’ accounting systems to international accounting system are presented.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :