Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 11

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Safranbolu daki turizm işletmelerinde kurumsal yönetimin uygulanabilirliğine yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi SBE İşletme Anabilim Dalı1, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, Safranbolu'daki turizm işletmelerinde kurumsal yönetimin uygulanabilirliği ile ilgili değişkenlerin saptanmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla, konunun kuramsal yönü ve iş hayatındaki durumu araştırılmıştır. Çalışmanın kuramsal kısmı, ikincil kaynak incelemesiyle; uygulamalı kısmı ise Safranbolu'daki turizm işletmelerinde kurumsal yönetim uygulamalarının saptanmasına yönelik anket çalışması ile gerçekleştirilmiştir. Anket çalışması ile elde edilen veriler One-way ANOVA-Scheffe istatistik yöntemi ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuçlar, kurumsal yönetimle ilgili incelenen değişkenler açısından, Safranbolu'daki turizm işletmelerinin özeliklerine (türleri, hukuki yapıları, hacimleri ve yaşları) göre farklılıklar olduğunu göstermektedir. Başka bir ifade ile işletmelerle ilgili sınıflandırmaların kurumsal yönetimle ilgili değişkenler üzerindeki etkileri farklı düzeylerdedir. Bu sonuca göre; Safranbolu'daki turizm işletmelerinde kurumsal yönetimin uygulanabilirliği açısından yetersiz olan işletmelerin kurumsal yönetime bakış açısı, kamuyu aydınlatma ve çalışanlarla ilgili uygulamalar açısından kendilerini geliştirmeleri önerilebilir.

Özet İngilizce :

This research aims to determine the variables related to the applicability of corporate governance in the tourism enterprises in Safranbolu. For this purpose, theoretical aspect of the subject and its business life conditions are investigated. Theoretical part of the study was conducted by literature survey, and the application part was done by questionnaire for the determination of corporate governance in the tourism enterprises in Safranbolu. Data obtained from the questionnaire was analyzed by One-way ANOVA-Scheffe method and evaluated. The results show that there are differences among the tourism enterprises in Safranbolu in terms of the investigated variables according to the properties of the enterprises (type, legal structure, volume, and age). In other words, the effects of the classifications related to the enterprises on the variables related to the corporate governance are of different levels. According to this result, it can be suggested that the tourism enterprises in Safranbolu which have poor corporate governance should improve themselves on their corporate governance point of view, public enlightenment, and applications related to the employees.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :