Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Küme ekonomilerine bir bakış ve spesifik bir örnek olarak bursa pvc makine endüstri kümesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi SBE İktisat Doktora Programı1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

Son yıllarda özellikle M. Porter’ın çalışmaları çerçevesinde iktisat literatüründe oldukça popüler olan küme ekonomileri kavramı genel olarak, ekonomik faaliyetlerin coğrafi ve sektörel anlamda yoğunlaşması olarak tanımlanmaktadır. Özellikle geleneksel girişimciliğin değişen yapısı ile birlikte ortaya çıkan yeni çok-kutuplu alana bağlı bu endüstriyel bölge oluşumları birçok ülkede önemli başarılar elde etmiştir. Bu çerçevede spesifik bir durum olarak, ülkemizden Bursa’da ki PVC makineleri endüstrisindeki kümeleşme örnek verilebilir. Dikey işbirliği olarak nitelendirilebilecek bu kümenin gelişiminin değerlendirilmesi bu çalışmanın temel gayesini oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

The cluster economies concept, which has become quite popular in economic literature in the recent years, especially in the light of M. Porter's studies, is generally described as the accumulation of economic activities in terms of geographical location and industry. The new multi-polar field oriented industrial zones, coming up especially with the evolving structure of traditional entrepreneurship, have achieved significant success in many countries. In this framework, as a specific application from our country, the cluster of PVC machine industry in Bursa may be given as an example. The evaluation of the improvement in this cluster, which can be characterized as a vertical collaboration, is the main purpose of this study.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :