Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi ( Eski adı Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi )

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geleneksel kapı halka ve tokmakları: safranbolu

Yazar kurumları :
Karabük Üniversitesi FEF Sanat Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
531
DOI :
Özet Türkçe :

Safranbolu'yu ülkemizde ve dünyada ön plana çıkaran en önemli özelliği geleneksel Türk mimari tarzındaki evleridir. Bu evlerin kapılarında yer alan kapı halka ve tokmakları maden işçiliği ürünlerinin bir bölümünü oluşturur. Safranbolu'da halkalar iki, tokmaklar altı ana grupta toplanmaktadır. Halkalar genellikle demir, tokmaklar ise tunç ve pirinçten yapılmıştır. Yapım tekniği olarak dövme ve döküm teknikleri tercih edilmiştir. Kullanılan malzeme demir ise dövme, tunç ve pirinç ise döküm tekniği kullanılmıştır. Genellikle halkalar dövme, tokmaklar döküm tekniğinde yapılmıştır. Son dönem üretiminde ise döküm tekniği öne çıkmıştır. Süsleme tekniği olarak kazıma, kabartma ve delik işi tekniği ile karşılaşılmaktadır. Günümüz üretiminde ise delik işi tekniği ağırlık kazanmıştır. Bu çalışmada yapısal özellikleri ve işlevleri dikkate alınarak kentin şehir ve Bağlar bölgesindeki halka ve tokmaklar belirlenmiş, alt gruplara ayrılarak tipoloji yapılmıştır. Örnekler araştırma yapılan 25 farklı yöredeki örneklerle karşılaştırılarak, Türkiye kapı halka ve tokmakları içinde Safranbolu'nun yeri belirlenmeye çalışılmıştır.

Özet İngilizce :

The most important feature which makes Safranbolu distinctive in Turkey and in the world is the houses with the traditional Turkish architecture style. The door rings and door knockers on the doors of that houses are the most important samples of metalwork. While door rings are divided into two categories and door knockers are divided into six categories in Safranbolu. Door rings are generally made of iron, door knockers are made of bronze and brass. While producing these rings and knockers forcing and casting methods were used. Forching methods was used for iron products and casting methods was used for bronze and brass products. Door rings were generally produced by using forging method and door knockers were produced by casting method. Nowadays casting method has gained much importance for the production of these materials. Carving, relief and opening work techniques have been used for decoration. Nowadays openwork has gained much importance as a decoration technique. In this research study, the door rings and knockers of the houses both in the Şehir and Bağlar section of the Safranbolu city have been determined related to their structures and functions and subdivided typologically. These samples in this study were compared with the samples from 25 different regions of Turkey and were evaluated according to the traditional door rings and knockers of Anatolian metalwork.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :