Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kadının spora katılımı ve belirleyicileri

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
504
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin toplumsal yapılarına baglı olarak, ekonomiden siyasete kadar birçok alanda cinsiyete dayalı farklılıklardan bahsetmek mümkündür. Kadının konumunun cinsiyet farklılıgı dogrultusunda izlenebilecegi bir baska alan ise spordur. Sporda cinsiyet esitliginin saglanması ise, kadının o toplum içerisindeki genel statüsünün degisiminin bir yansıması olarak kabul edilebilmektedir. Türkiye, halen toplumsal cinsiyet rollerinin keskin çizgilerle ayrıldıgı ülkeler arasında yer alırken, bir yandan da sürekli bir toplumsal degisim içerisindedir. Dolayısıyla, ülkede sporda kadın katılımının seyri aynı zamanda sözkonusu mücadelenin de bir göstergesi olması açısından anlamlıdır. Bu çalısmanın amacı da, kadınların spora katılımı açısından Türkiye’nin nasıl bir seyir izlediginin ve bu süreci etkileyen belirleyicilerin ortaya konmasıdır. Bu dogrultuda, Türkiye’de kadınların spora katılım durumları 2007-2010 dönemi için, brans, il ve bölge bazında degerlendirilmeye çalısılmıstır. Çalısma sonucunda elde edilen bulgu, kadın katılımda yıllar itibariyle artıs olmakla birlikte, lisanlı ve faal sporcu sayısındaki büyük farklılık, mevcut katılımcıların sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle sporu bırakma egilimlerinin yüksek oldugunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Depending on the social structures of countries, in fields ranging from economy to politics, it is possible to talk about gender-based differences. Sport is another area which gender differences can be observed in accordance with the position of women. Ensuring gender equality in sport can be regarded as a reflection of change in the general status of women in the society. Turkey, which still leaves the sharp lines of gender roles among the countries, while on the other hand the country is in a constant social change. Therefore, the course of women's participation in sport in the country can be meaningful as an indication of the struggle. The purpose of this study is to investigate the participation and its determinants of women in sport. In this respect, the participation of women in sports examined for city and region in the 2007-2010 period. Obtained from the finding of the study, women's participation in sport increased over the years, but we observed major differences in the number of licensed and active athletes. This fact, show that, there is a high intent to quit sports because of the socio-cultural factors.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :