Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Spor Araştırmaları Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor turizmi çerçevesinde futbol takımlarının konaklama işletmelerine ekonomik katkısı üzerine bir alan araştırması

Yazar kurumları :
Çankırı Karatekin Üniversitesi Meslek Yüksekokulu1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
439
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı dünyada giderek büyük bir önem kazanan, spor turizmini kavramsal boyutta ele almaktır. Özellikle spor turizminin bir unsuru olan futbol turnuvalarının düzenlendikleri bölgeye olan ekonomik getirilerini literatür araştırması ile futbol takımlarının kamplarının konaklama işletmelerine olan ekonomik katkısını da alan araştırması ile ortaya koymaktır. Alan araştırması için seçilen bölgelere anket gönderilmiş ve veriler çeşitli istatistikî teknikler kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre futbol takımlarının özellikle ölü sezonda konaklama işletmelerinin doluluk oranına ve gelirlerine olumlu katkı sağladıkları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine the sports tourism, which gradually gets importance throughout the world, contextually and the literature study of financial contributions of tourism and the football tournaments ,which is one of the elements of sports tourism to the environment and put forward the financial contribution of the football teams to the accomodation facilities by making a scope research. We have sent some public research to the regions and the data was analysed by using some statistical technigues. Consequently, we have found out that the football teams have made positive contributions to the fulll capacity and income for the accomodation facilities.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :