Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yurtseverlik eğitimi: tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin algı, tutum ve eğitimsel uygulamalarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Gaziosmanpasa Üniversitesi, Egitim Fakültesi1
Görüntülenme :
315
DOI :
Özet Türkçe :

Yurtseverlik egitimi modern egitim programlarında yurttaslık ve degerler egitiminin önemli bir parçasıdır. On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından günümüze degin Türk egitim sisteminin genel amaçları arasında yer alan yurtseverlik egitimi, tarih ve sosyal bilgiler ders programlarında ögretilmesi gereken degerlerden biri olmustur. Bu çalısma, tarih ve sosyal bilgiler ögretmenlerinin yurtseverlik ve yurtseverlik egitimi hakkındaki tutumlarını; yurtseverlik egitiminde kullandıkları strateji ve yöntemleri belirlemek amacıyla yapılmıstır. Elde edilen bulgular tarih ve sosyal bilgiler ögretmenlerinin yurtseverlik ve yurtseverlik egitimi tutumlarının önemli ölçüde benzerlik gösterdigi, ögretmenlerin tutumları ile kullandıkları strateji ve yöntemler arasında anlamlı iliski oldugunu göstermistir. Arastırma verileri sosyal bilgiler ögretmenlerinin tarih ögretmenlerine göre yurtseverlik egitimi verirken rol model ve isbirlikçi ögrenme stratejilerini; sınıf içi tartısmaları; görsel araçları; drama, oyun ya da simülasyonlardan yararlanma yöntemlerini daha sıklıkla kullandıgını göstermistir.

Özet İngilizce :

Teaching patriotism is an important part of value and citizenship education in modern curricula. Beginning from the late nineteenth century, patriotic education has always been among the general aims of Turkish educational system, more specifically among the objectives of history and social studies education. The purpose of this study was to examine history and social studies teachers’ attitudes about patriotism and teaching patriotism, and the frequency of strategies and methods they use in teaching patriotism. Our findings indicate that history and social studies teachers are alike in their attitudes of patriotism and patriotic education. However, we found statistically significant correlations between attitudes about patriotism and teaching strategies and methods. The study displayed that, compared to history teachers, social studies teachers are likely to use multiple teaching strategies and methods such as role model, cooperative learning strategies, class discussions, visual materials, role plays, games, and simulations.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :