Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 13

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Osmanlı-iran ilişkileri ve osmanlı modernleşme çabaları bağlamında osmanlı kadınlarının iranlılarla evlenme yasağı ve uygulamaları

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Osmanlı Devleti için çok önemli bir dönüşüm devri olan Tanzimat’ın hemen öncesinde başlayarak değişen şartlarla birlikte yıkılışa kadar devam eden, Osmanlı’da İranlılarla evlenme yasağı ve uygulamalarını incelemektedir. Çoğu araştırmacıya göre 19. yy ikinci yarısında ve I. Meşrutiyetin ilanının hemen öncesine rastlayan bu uygulamanın aslında bundan çok öncelere dayandığı çalışmanın önemli çıkış noktalarından biridir. II. Abdülhamit devrinde en somut uygulamalarına rastladığımız bu yasağa dair H. 1303– 1305 yıllarına dair belgeler bu çalışmanın ana kaynakları olmakla birlikte İslam hukukunun bahsi geçen yasağa temel teşkil eden kriterleri de yine bu çalışmanın içeriğini teşkil etmektedir. Şüphesiz ki kayıtlarda salt Osmanlı kadınını muhatap edinen bu yasanın aslında cinsiyet ayrımı gözetmesizin uygulanması ve mezhep farklılığını temel aldığının bilinmesi konunun anlaşılması için önemli gerekliliklerdir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study aims to present a detailed research about the policy and practice of banning marriages between the Ottomans and Iranians since the beginning of Tanzimat (Administrative Reforms), an important turning point in the Ottoman history, until the decline of the Ottoman Empire. Although this practice of banning is considered to have been started in the second half of the 19th century and ended just before the declaration of the lst Constitutionalism Period (1. Meşrutiyet) according to many researchers, in fact this practice existed earlier than these defined dates. And this argument is one of the significant points which led us to a detailed research on this topic. Although there are several documents, in particular the ones dated H. 1303-1305 that are taken into consideration in this article, which verified the concrete application of banning during the era of Abdülhamit II, it is also emphasised in this study that the Islamic code as the fundamental initiative of this practice was another main reason. Even though the documents studied so far is proving the ban to have been imposed on the Ottoman women, in fact our study proves that this prohibition was put into practice without taken into consideration gender differences while the main reason behind it, in fact is based on the religious factions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :