Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gazete reklâmlarında mizah: türk mizah reklâmlarına ilişkin tarihsel bir analiz

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklâmcılık Bölümü1, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Varoldukları yapıların sosyal, politik, ekonomik, dini vb. yansımalarını farklı anlatımlarla sunan mizah ürünleri, ülkemiz itibarıyla deerlendirildiinde örneklerinin reklâm sektöründe younlatıı görülür. Evrensel balamda mizah, mesajların hedef kitlelere daha etkili bir ekilde gönderilerek hedef kitlenin tutum ve davranılarında deiiklik yaratmak için kullanılan en önemli uygulama alanlarından birini ifade eder. Mizahın rolü ve önemi, Türk reklâm tarihi itibarıyla dikkate alındıında ise yeterli veri ve deerlendirmenin mevcut olmadıı görülür. Oysa bilindii üzere geçmiini bilmeyen ne bugünü etkili yönetebilir ne de gelecee güvenli adımlar atabilir. te bu çalımanın amacı, tam bu noktada belirginlemekte ve 1928-1950 dönemindeki Türk reklâm sektöründe mizah kullanımlarının tarihsel analizi ile geçmie ıık tutulması hedeflenmektedir. Analiz neticesinde ise varoldukları toplumların birer yansıtma aracı olarak reklâm ve mizahın bütünsel etkililikleri balamında deerlendirilerek dün ile bugünün karılatırılmasına olanak tanıyacak veriler derlenmesi amaçlanmaktadır.

Özet İngilizce :

In our country, when we evaluated products of humour which offers social, political, economic, relgious, etc. Structures with different expressions that seen humour samples are concentrated in advertising industry. Universal sense of humour, the message is sent in the target audience more effectively in the target group's attitudes and behavior used to alter one of the most important areas of application refers. When the role and importance of humour's assessed as at Turkish advertising sector that seen there's not enough data and available valuing. However as all of us are known, if we don't know our past, we can't manage our future effectively. Aim of this study, outstanding at this point and at the 1928-1950 period, the advertising sector in Turkey with historical analysis is aimed to shed light to the past. At the end of analysis's intended that evaluating holistic effectiveness of advertising and humor which one each reflects their society and thus compile datas which will allow us to compare today and yesterday.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :