Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 3 , Sayı 10

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gayrımüslimlerle sosyal ilişkiler hakkında islâm hukuku açısından bazı mülahazalar

Yazar kurumları :
-1
Görüntülenme :
511
DOI :
Özet Türkçe :

nsanın, sosyal bir varlık olarak bir toplum içerisinde farklı din mensuplarıyla birlikte yasaması, çogu zaman kaçınılmaz bir durum olarak karsımıza çıkmaktadır. Bu nedenle insan hayatının; dinî, siyasî ve hukukî sahalarda oldugu kadar bireysel ve toplumsal alanda da bir takım iliskileri oldugu bir vakıadır. Buna göre, Müslümanlarla gayrimüslimlerin aynı ortamda birlikte yasamaları durumunda iletisim vasıtası olarak kullanılan selamlasmanın gayrimüslimlerle nasıl yapılacagına dair Hz. Peygamber’in söz ve uygulamaları mevcuttur. slâm’da komsuluk hukuku geregi olarak da gayrimüslim bir komsuya, Müslüman komsuya davranıldıgı gibi, muamele edilmesi gerekir. Ehl-i kitabın yemeklerinin Müslümanlara helal oldugu ise Kur’an’da ifade edilmekte ve Hz. Peygamber’in ehl-i kitabın kestiklerinden yedigi, yiyenlere de müdahalede bulunmadıgı bilinmektedir. Ehl-i kitap dısındaki din mensuplarının ise kestiklerinin yenilemeyecegi konusunda görüs birligi mevcuttur. slam’ın, ehl-i kitap kadınlarla evlilige izin vermis olması da onlarla sosyal iliskiye verdigi degeri ortaya koyması bakımından önemlidir. Ayrıca slâm, anne- babaya iyi davranılması gerektigini tavsiye etmektedir. Anne-baba gayrimüslim de olsa - Allah’a ortak kosma dısında- onlara itaat edilmesini Kur’an ögütlemektedir. Bu arada ihtiyaçlı olan gayrimüslimlere iyi davranılması ve gerektiginde onlara yardım edilmesi konusunda da hem Kur’an’ın tavsiyeleri hem de Hz. Peygamber’in uygulamaları bulunmaktadır. Öte yandan ticaretin, insanlar arası iliskilerde önemli bir sosyal ihtiyaç oldugu realitesi dogrultusunda Hz Peygamber’in ve sahabelerin gayrimüslimlerle alıs-veris yaptıgı kaynaklarda yer almaktadır

Özet İngilizce :

It is generally an inevitable situation that human, as a social being, lives with different religions members in a society. Thus, it is true that human life has also kinds of relationships in social space as well as religious, politic and legal spaces. With regard to this, there are prophet Mohammed’s expressions and practices on how to do greetings, which are used as a communication means with non-muslims when non-muslims and Muslims live together in a society. Islam, also as a neccessity of neighbourhood, a non-muslim neighbour should be treated as if they were Muslims. It stated in Quran that the the dishes of ahli kitab are halal for Muslims. And, it is known that prophet Mohammed ate the dishes of ahli kitab and He did not prevent people from eating the dishes of ahli kitab. There is a consensus on that the dishes not belonging to ahli kitab can not be eaten. The allowance of Islam to marriage with the ahli kitab women is essential in terms of the importance it gives to social relationships with them. Besides Islam advises treating the parents well. Quran advises the obedience to parents except for the claim that God is not unique even if they are non-muslims. Additionally, there are both prophet Mohammed’s practices on that, in case of need, non- muslims who are in need should be treated well and helped. On the other hand, with regard to the fact that the commerce is a significant social need in human’s relationships, it is stated in the recourses that prophet Muhammad and His friends dealt with the non-muslims

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :