Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı : 1 Sayfalar 363 - 369 2017-03-31
Farklı Dozda Kıbele Gübre Uygulamasının Fesleğen (Ocimum basilicum L.) Verimine Etkisi
Gülsüm YALDIZ,Mahmut ÇAMLICA,Sabri Arda ERATALAR,Muhittin KULAK
12 261

Öz Bu araştırma, 2015-2016 yılları arasında Bolca Hindi A.Ş.’ye ait araştırma ve uygulama deneme alanında,farklı kıbele gübre uygulamalarının fesleğen (Ocimum basilicum L.) bitkisinin verim değerlerine olan etkisinibelirlemek amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda, kıbele gübresinin 4 farklı dozu (750, 1000, 1250 ve 1500 kgda-1) kullanılmıştır. Fesleğen bitkisine ait bitki boyu, bitki başına düşen dal sayısı, yaş herba ve kuru herba verimineilişkin değerlerin değişimi incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; toplam yeşil herba verimi 1764.96–4751kg da-1, kuru herba verimi 316.58–744.30 kg da-1 arasında değişim göstermiştir. En yüksek toplam yaş ve kuruherba değerleri kontrol uygulamasından elde edilmiş olup, 750 kg da-1 kıbele gübre dozundan elde edilen verimdeğerleri ile kontrolden elde edilen verim değerleri benzerlik göstermektedir. Artan gübre dozlarına bağlı olarakbitki veriminde azalma belirlenmiştir. Sonuç olarak, incelenen dozlar arasından 750 kg da-1 kıbele gübre dozununfesleğen verimi üzerine olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre; denemenin her iki yılındada yaş ağırlık ve kuru ağırlık (r=0.762 ve r=0.895), yaş ağırlık ve bitki boyu (r=0.456 ve r=0.494) arasında anlamlıve olumlu bir korelasyon belirlenmiştir (p<0.01)

Anahtar Kelimeler

Fesleğen, kıbele, kuru ağırlık, Ocimum basilicum, yaş ağırlık
Adejoro SA, Okunlola AI, Fakanlu G 2011. Evaluation of some manure types for the growth and yield of watermelon in Southwestern Nigeria. Researcher, 3: 393-395.
Birincil Dil tr
Konular Fen
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2017
Bölüm Tarla Bitkileri / Field Crops
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2017


Makalenin Yazarları
Gülsüm YALDIZ
Mahmut ÇAMLICA
Sabri Arda ERATALAR
Muhittin KULAK