Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 4 , Sayı 19

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bostanzâde yahyâ efendi’nin mir’âtü’l-ahlâk’ında “ibadet”in mânâ ve muhtevası

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü1
Görüntülenme :
372
DOI :
Özet Türkçe :

On yedinci yüzyıl Osmanlı müelliflerinden Bostanzâde Yahyâ Efendi'nin Mir'âtü'l-Ahlâk adlı eseri Osmanlı toplumunun ahlaki yapısını, o dönem münevverlerinin ahlak anlayışlarını ayrıntılı bir şekilde ele alıp inceleyen mensur ve didaktik bir ahlak kitabıdır. Tamamı ahlaki faziletlere dair toplam yirmi dört bölümden müteşekkildir. Eserde işlenen konular; ibadet, sabır, şükür, şecaat, zeka, ciddiyet, rıza, vefa, sır saklama, cömertlik, af, iffet, tevazu, hayâ, emanet, sadakat, şefkat, alicenaplık, müşavere, yumuşak huyluluk, gayret, firaset, fırsatı deerlendirme, temkin, iyilerle dostluk kurma, hukuka riayet gibi faziletler ve hükümdarlık, emirlik, vezirlik, valilik gibi resmî görevlerin gerektirdii yükümlülüklerdir. Bu makalede, Mir'âtü'l-Ahlâk ana hatlarıyla tanıtıldıktan sonra eserin ilk bölümünü teşkil eden "ibadet"in mânâ ve muhtevası üzerinde durulacaktır.

Özet İngilizce :

Mir'âtu'l-Ahlâk, or Mirror of Morality, written by a 17th century author, Bostanzâde Yahyâ Efendi, is a didactic book on morality in the prose form that dealt in detail with the moral structure of the Ottoman society at the time as well as the perceptions of morality of the intellectuals of the time. Consists of 24 chapters that deal with moral values and virtues. The topics that the book handles include virtues such as prayers, patience, thankfulness, bravery, intelligence, seriousness, consent, loyalty, secretiveness, generosity, forgiveness, chastity, modesty, coyness, confidence, compassion, protectiveness, consultation, softness of manner, industriousness, foresight, seizing opportunity, caution, establishing good rapport with the good, and abiding by the law and obligations originating from official duties such as emirate, vizierdom, governorship and kingdom. In this article, Mir'âtu'l-Ahlâk will be presented in its outlines and then the meaning and content of "worship", which constitutes the first chapter of the book, will be elaborated on.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :