Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Online Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

5-6 yaş çocukları için okula uyum öğretmen değerlendirme ölçeği’ nin güvenirlik ve geçerlik çalışması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1, Pamukkale Üniversitesi2
Görüntülenme :
821
DOI :
Özet Türkçe :

Okul uyumu, okul başarısının yanı sıra sosyal etki ve sosyal davranışlarla da ilişkili çok boyutlu bir kavramdır. Okul uyumu, çocukların okul ortamındaki başarı, ilgi ve rahatlık düzeyleri ile şekillenmektedir. Okul uyumunda, akranların, anne-babaların ve öğretmenlerin önemli etkileri bulunmaktadır. Okul öncesi dönemde, öğretmen-çocuk arasındaki olumlu ilişki ile okul uyumu ve yeterliliği arasında ilişki bulunduğu, öğretmenlerle ilişkilerin, çocukların davranışları üzerinde akranlarla ilişkilere göre daha etkili olabileceği bilinmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 2006’da hazırladığı Okulöncesi Eğitim Programı’nda, çocukların eğitim ortamına etkin katılımlarının önemi üzerinde durulmaktadır. Aynı zamanda çocukların okula uyum düzeylerinin saptanması, çocukların eğitim ortamına katılımlarını arttıracak düzenlemelerin yapılması açısından önem taşımaktadır. Ancak her şeyden önce okula uyumun ölçülebilmesi gerekmektedir. Oysa Türkiye’ de özellikle okulöncesi çocuklarının okula uyumlarını değerlendirecek bir ölçek bulunmamaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı, 5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ nin Türkçe’ ye uyarlanmasıdır. 1996’ da G. W. Ladd, B. Kochenfender ve C. Coleman tarafından geliştirilen ölçek, çocukların okula uyumlarının öğretmen görüşleriyle değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılan ölçek, İstanbul ilinde yaşayan, anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubundan 269 çocuk için öğretmenleri tarafından doldurulmuştur. Bulgular ölçeğin güvenirlik ve geçerliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur.

Özet İngilizce :

School adjustment is a multi-dimentional concept related to social effect, social behaviour and school achievement. School adjustment is has been conceptualized as the degree to which children are interested, comfortable and successful in the school environment. Peers, parents and teachers have been important effects on school adjustment. It is know that there was a relation between positive teacher-child interaction and school adjustment and competence in preschool stage. Also teacher had more effects than relations with peers on school adjustment. Pre-School Education Programme, which prepared by Ministry of National Education in 2006, has been stressed upon especially the active participation of the children in training settings. The measurement of school adjustment levels of children can be important in making regulations for children to participate actively to training settings. First of all there is a need to have a scale to assess school adjustment of young chilren. There is not any scale to assess school adjustment of preschool children in Turkey. Due to this idea, the aim of the present study was to adapt the Teacher Rating Scale of School Adjustment, for 5-6 years-old children to Turkish. The original scale was developed by G. W. Ladd, B. Kochenfender and C. Coleman (1996) and it aimed to evalute the children’s school adjustment on the basis of teachers observations. The Turkish version of the scale was administered to the teachers of 269 preschool children of 5-6 years-old and the validity and reliability of the scale were tested. The results indicated that the Turkish version of the scale had acceptable reliability and validity.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :