Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turnuva öncesi ve turnuva sonrası basketbolcuların algıladıkları antrenörlük davranışı, görev-ego yönelimli hedefleri, takım sargınlığı, ustalık-performans iklimi ve kolektif yeterlik arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü1
Görüntülenme :
329
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, genç erkek basketbolcularda, turnuva öncesi ve turnuva sonrası, sporcuların Algıladıkları antrenörlük davranışı, Hedef Yönelimleri, Takım sargınlığı, Algılanan motivasyonel iklim ve Kolektif yeterlik ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya 2005-2006 sezonunda, Genç Erkek Takımlarında oynayan, ayrıca Türkiye Şampiyonasına katılan toplam 16 takımdan, 12 takım (144 basketbolcu) katılmıştır. Verilerin toplanmasında Sporda Liderlik Ölçeği (Leadership for Sport Scale-LSS), Sporda Görev ve Ego Yönelimi Ölçeği (Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire-TEOSQ), Grup Sargınlığı Ölçeği (Group Environment Questionnaire-GEQ), Sporda Algılanan Motivasyonel İklim Ölçeği (Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire- PMCSQ), Kolektif Yeterlik Ölçeği (Collective Efficacy Scale-CES) kullanılmıştır. Türkiye şampiyonası öncesi ve Türkiye şampiyonası sonrasında uygulanmıştır. Veriler Betimsel İstatistiksel Teknikleri, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon Analizi, Part Korelasyon Analizi ve Partial Korelasyon Analizi ile hesaplanmıştır. Turnuva öncesi, görev yönelimi puanları ile otoriter davranış (r=.195;p<.05) ve sosyal destek (r=.664;p<.01) puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Turnuva sonrası, ustalık iklimi puanları ile eğitim-öğretim (r=.174; p<.05) puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Turnuva sonrası, performans iklimi puanları ile otoriter davranış (r=.330; p<.01) puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak turnuva öncesi ve turnuva sonrası antrenörlük davranışı, hedef yönelimleri, takım sargınlığı, motivasyonel iklim ve kolektif yeterlik arasında ilişki vardır ve düzeyleri değişebilmektedir.

Özet İngilizce :

This paper aims to examine the perceived coaching behaviors, the goal orientation, the team cohesion, the perceived motivational climate and the relationship of the collective efficacy among basketball players before and after the tournament. In this research, the young male basketball players who played in the young male basketball teams in 2005-2006 league season and moreover, the ones who took parts in the teams participated into the Turkish National Championship were included. The only 12 teams(144 players) of the total 16 teams who participated into the Turkish National Championship were included. In collecting the data, Leadership for Sport Scale-LSS, Task and Ego Orientation in Sport Questionnaire-TEOSQ, Group Environment Questionnaire-GEQ, Perceived Motivational Climate in Sport Questionnaire- PMCSQ and Collective Efficacy Scale-CES were used. The data were calculated with The Analysis of the Descriptive Statistical Techiques, Partial, Part and Pearson Correlation Analysis. Results revealed significant relationship with task orientation and autocratic (r=.195;p<.05) social support (r=.664;p<.05) before the Turkish National Championship. revealed significant relationship with mastery climate and training and instruction (r=.174; p<.05) after the Turkish National Championship. In conclusion; There is a relation between over the course of a season, the pre-tournament and after the tournament.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :