Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
365
DOI :
Özet Türkçe :

Öğretmenler toplumun ihtiyaç duyduğu bireylerin yetiştirilmesinde çok önemli role sahiptir. İyi öğretmenlere sahip olabilmek öğretmen yetiştirme programlarının sürekli gözden geçirilerek sorunların tespit edilip düzeltilmesini gerekli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında eğitim fakültesinde verilen 1,5 yıllık tezsiz yüksek lisans eğitimini değerlendirmektir. Bunu yapabilmek için, İstanbul’daki bir devlet üniversitesinin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nın son sınıfında okuyan 36 öğretmen adayına bir açık uçlu sorudan oluşan yazılı anket uygulanmıştır. Adayların cevapları nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutularak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırma bulguları eğitim fakültesinde öğretim elemanı-öğretmen adayı arasındaki iletişimin adaylar tarafından olumlu değerlendirildiğini ortaya koymakla birlikte, dersler, derslerin işlenişi ve verilen ödevler konusunda bir takım sıkıntıların olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Teacher has an important role in the formation of subjects that society needs. Therefore teacher training programs should be continuously reviewed and improved to have well-trained teachers. This study aimed to investigate master’s non-thesis program in education faculty according to student teachers’ opinions. A questionnaire included one open-ended question was administered to 36 student teachers in Secondary School Mathematics Education. Data were examined and qualitatively analyzed for the common themes by means of qualitative analysis software. The results revealed that while relations between student teachers and lecturers were considered as positive by student teachers, there were some problems in courses, courses’ organizations and given homework.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :