Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi

Yazar kurumları :
Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu1, Polis Akademisi Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi2
Görüntülenme :
415
DOI :
Özet Türkçe :

Suç oranlarındaki artış, suç politikalarının yetersizliği ve resmi istatistiklerin sınırlılıkları alternatif bir suç ölçme tekniği olan mağdur anketlerinin doğmasına neden olmuştur. Bu tür anketler, birçok suç teorisine ilham vermiş ve özellikle Anglo-Sakson ülkelerinde suç politikalarında başvurulan bir veri kaynağı haline gelmiştir. Fakat zaman içerisinde gelişim göstermiş olsalar da, mağdur anketleri bünyesinde birçok metodolojik sınırlılığı barındırmakta ve bu sınırlılıklar, anketlerin suçun ölçümünde kullanılmasını engellemektedir. Buna karşılık bu anketler, mağdurlar, mağdurların beklentileri ve mağdurların davranışlarının etüdü konusunda faydalı bir veri kaynağı olabilir. Son yıllarda Türkiye'de yapılan mağdur anketleri çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Mağdur anketlerinin, önümüzdeki yıllarda Türk kamu güvenlik politikalarında bir yönetim enstrümanı olarak kullanılması yönünde ilerlemeler kaydedilmektedir. Bu çalışmada, ilk olarak, mağdur anketlerinin ortaya çıkışı ve gelişimi, ardından mağdur anketlerinin konusu ve kapsamı ele alınmış ve sonuç bölümünde ise konuya ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Due to increasing crime rates, insufficient policies and the limitations of the official statistics, victim surveys are being used as an alternative crime measurement technique. These types of surveys are inspired most of the criminological theories and regarded as a data source especially in shaping the crime policies of the Anglo-Saxon countries. Even though they have developed over time, victim surveys have limitations which create an obstacle in measuring crime. However, these surveys could be used as a useful data source in analyzing victims, their needs and behaviors. The recent victim surveys, which were conducted in Turkey, revealed significant findings. In the future, it is expected to use victim surveys as a management instrument in the field of security policies in Turkey. This study first examines the birth and development of the victim surveys then it discusses the content of victim surveys. In conclusion section, this article provides recommendations related to the topic.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :