Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kadınların menopoz sonrası yaşam kalitelerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu1
Görüntülenme :
398
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırma klimakterium dönemindeki kadınların yaşam kalitelerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma 15 Ekim 2005-15 Ocak 2006 tarihleri arasında; İzmir ili Ödemiş ilçesinde yaşayan, 2'nolu sağlık ocağına başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 300 kadında yapılmış olan tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırmadır. oluşmuştur. Veri toplama araçları olarak; kadınların demografik ve klimakterik özelliklerine ilişkin görüşme formu, Kısa Form -36 (SF-36) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Student t testi (İndependent t testi), Mann Whitney U Testi uygulanmıştır. Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 55.23±6.94' dür. Araştırma sonucunda kadınların %42'sinin 40-45 yaş grubunda olduğu, %65.7'sinin ilk öğretim düzeyinde eğitim aldığı, %71.4'ünün gelirlerinin gidere denk olduğunu ifade etmişlerdir. Gebelik öykülerine bakıldığında; %89'unun 1 ile 3 arasında gebelik yaşadığı ve %84'ünün 1ile 3 arasında yaşayan çocuğu olduğu saptanmıştır. Araştırmamızda ileri yaş ve düşük eğitim düzeyi ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0.05). Gelir ve menopoza ilişkin tedavi alma durumu ile yaşam kalitesi arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç olarak, menopoz döneminde görülen belirtilerin kadınların yaşam kalitesini, beden ve ruh sağlığını olumsuz yönde etkilediğini söyleyebiliriz.

Özet İngilizce :

Assessing the quality life of women via short-form 36 (SF-36), and determining the factors affecting same were the aims of this study. The study was a cross-sectional and descriptive study which was conducted on 300 women who were attending Izmir, Odemis Primary Health Care Center Number 2. The research was carried out between the dates in 15-10-2005/ 15-01-2006. Short Form 36 (SF- 36) and interview from about the demographic and climacteric features of women are used as means of data gathering. İn the evaluation of data single direction ANOVA, Student T Test and Mann Whitney U Test is applied. The mean age of respondents was 55.23±6.94. After the study, it was found that 42% of women are between the years 40-45, 65.7% of them have the education of the primary school and 71.4% of them equal to their out comes. When it comes to their pregnancy stories, it was discovered that 89% of them had pregnancy one or three times and 84% of them have one or three children. The quality of life scores were negatively influenced by advanced age, lower educational level (p< 0.05).And also, any meaningful relationship wasn't found between income level and getting treatmet about menapouse (p>0.05). We could say that the menopause symptoms affected the women's health and quality of life, negatively.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :