Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelik öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Uludağ Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu1, Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu2
Görüntülenme :
553
DOI :
Özet Türkçe :

B u çalışma Uludağ Üniversitesinde okuyan öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen demografik faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Sağlık Yüksekokulunda okuyan 336 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını belirlemede Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (HLSB-II) kullanılmıştır. Ö ğ r e ncilerin HLSB-II ölçeği puanları genel toplamda (128.97 ±16.40) ve alt ölçeklerden sağlık sorumluluğu (29.75 ± 4.19), fiziksel aktivite (16.60 ± 4.24), beslenme (19.40 ± 3.73), manevi gelişim (26.93 ± 4.06), kişilerarası ilişkiler (26.16 ± 4.25) ve stres yönetimi (19.44 ± 3.57) bulunmuştur. Öğrenci hemşireler sağlık sorumluluğundan en yüksek, fiziksel aktiviteden en düşük puanı almıştır. Toplam puanda kızlar erkek öğrencilerden daha yüksek puan ortalamasına sahiptir. Öğrencilerin gelir düzeyinin beslenme davranışını etkilediği tespit edilmiştir. S onuç olarak bu çalışmada öğrencilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanları orta düzeyde bulunmuştur. Öğrencilerin sağlıklı seçimler yapabilmeleri sağlanmalı, uygun sağlık eğitim girişimleri geliştirilmelidir.

Özet İngilizce :

This descriptive research was carried out to determine the demographic characteristics that effect of healthy life style behavior of the students at Uludağ University. The study sample included 336 students in School of Health. The healthy life style behavior scale (HLSB-II) was used to measure healthy life style behaviors. T h e total scores HLSB scale-II of students (128.97 ±16.40), subscales health responsibility (29.75 ± 4.19), physical activity (16.60 ± 4.24), nutrition (19.40 ± 3.73), spiritual growth (26.93 ± 4.06), interpersonal relationships (26.16 ± 4.25) and stress management (19.44 ± 3.57) were found. The student nurses performed the best in health responsibility but the worst in physical activity. It was also found that girls more than men have a high average in total average. Students' income level is found to influence the ability to deal with the nutrition. A s a result, healthy life style behavior of students was generally found to be medium level in this study. Students should be empowered to make healthy choices, and appropriate health education interventions should be developed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :