Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güreşçilerde bacak hacmi, bacak kütlesi, anaerobik performans ve bacak kuvveti arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu1, Başkent Üniversitesi, Spor Bilimleri Bölümü2, İbrahim Çeçen Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü3,
Görüntülenme :
468
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı güreşçilerde bacak hacmi, bacak kütlesi, anaerobik performans ve bacak kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Çalışmaya farklı kulüplerde güreş branşıyla uğraşan 31 ( X yaş: 21.09±0.99 yıl) gönüllü erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Deneklerin bacak hacmi Frustum yöntemi ile belirlendikten sonra doğrusal regresyon formülü kullanılmıştır. Bu formülün tanımlayıcılık katsayısı R2=.95 ve kestirim standart hatası .056'dır. Bacak kütlesi ise Hanavan çevresel ölçüm yöntemi ile belirlenmiştir. Anaerobik performans ise Wingate anaerobik güç ve kapasite testi ile belirlenirken bacak kuvveti belirlemek içinse İzometrik bacak kuvveti dinamometresi kullanılmıştır. Yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyon sonucunda elde edilen bacak hacmi ile bacak kütlesi (r=.993; p<0.01), pik güç (r=.642; p<0.01), ortalama güç (r=.711; p<0.01) arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu benzer bir ilişkide bacak kütlesi ile pik güç (r=.654; p<0.01), ortalama güç (r=.704; p<0.01) arasında bulunmuştur. Sonuçlar göstermiştir ki pik güç ile bacak kuvveti (r=.430; p<0.05) arasında anlamlı ilişki bulunurken ortalama güç ile de bacak kuvveti (r=.613; p<0.01) arasında ilişki bulunmuştur. Sonuç olarak, çalışmadaki bulgular güreşçilerin bacak hacminin ve bacak kütlesinin anaerobik performanslarında belirleyici rol aldığını göstermiştir. Ayrıca izometrik bacak kuvveti ile anaerobik performans arasında ilişki bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of the present study was to determination of the relationship between leg volume, leg mass with anaerobic performance and knee strength in wrestlers. 31 wrestlers from a university students participated in this study voluntarily ( X age: 21.09 ± 0.99 yrs). Circumferential measurement were used for the determination of leg volume by Frustum Method and after that, a regression formula was used. For this formulas, while the R square (R2) value was .95 and the standart error value was .056. Leg mass was determined by the Hanavan Method. Wingate Anaerobic Power Test (WAnT) was used for the determination of anaerobic performance and Isometric Knee Dynamometer was used for the determination of knee strength. Results of Pearson Product Moment correlation analysis, leg volume was significantly correlated with leg mass (r=.993; p<0.01), peak power (r=.523; p<0.01) and mean power (r=.585; p<0.01). Similarly leg mass was significantly correlated with peak power (r=.654; p<0.01) and mean power (r=.704; p<0.01). In addition, peak power was found to be significantly correlated with leg strength (r=.430; p<0.05) and mean power (r=.613; p<0.01). As a conclusion, the findings of the present study indicated that leg volume and leg mass plays important role in anaerobic performance in wrestlers and isometric knee strength was found to be correlated with anaerobic performance.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :