Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bankacılıkta pazarlama etiği ve etik değerlerin kuruma yönelik olumlu tutum oluşumuna etkileri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, İşletme Bölümü3
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada bankacılık sektöründe bankaların kurum kültürleri, etik prensipleri ve müşterilerinin ödül beklentilerinin müşterilerin bankacılık ürünlerini satınalma eğilimleriyle ilişkili olup olmadıkları ortaya konulmaya çalışılmış ve bu ilişkilerin müşterilerde bankalarına yönelik olumlu tutum ve davranış düzeyini saptamada etkin rol oynayıp oynamadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Hipotezlerin test edilmesinde spearman sıra korelasyon ve varyans analizleri kullanılmıştır. Sonuçta kurum kültürü, etik prensipler ve ödül beklentisi satınalma eğilimiyle ve satınalma eğilimiyle etik prensipler de olumlu tutum ve davranış düzeyiyle ilişkili çıkmıştır.

Özet İngilizce :

This study analyses the relation between effects of society culture, ethical principles and award expectations of customers in the banking sector and customers tendency to buy banking services. Additionally, study investigates the role of this relation regarding the customers’ attitude and behavior on their bank. This study utilizing spearman rank correlation test and variance analyses concludes that there are significant relations between society culture, ethical principles, reward expectation and tendency to purchase; and also there are significant relations between tendency to purchase, ethical principles and the level of positive attitude and behavior.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :