Küreselleşme ve Türk İşadamları Derneği: TÜSİAD Örneği

Bu çalışma, küreselleşme süreçlerinin öncü Türk işadamı derneği Türk Sana­yici ve İşadamları Derneği, TÜSİAD’a etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda son zamanlarda yaşanan değişim ve dönüşümler, küreselleşme süreçlerinin Türk iş hayatına yansımalarını içerecek bir analizi önemli hale getirmektedir. TÜSİAD’ın Türkiye ekonomisinin küre­sel pazara eklemlenmesinde önemli rol üstlenmesi ve Türk siyasi ve ekonomi hayatında küreselleşmenin güçlü aktörü olması, söz konusu derneğin küresel­leşme bağlamında çalışılmasını gerekli kılmaktadır. Bu çalışmada, TÜSİAD örneğinde küresel-leşmenin etkisinin, derneğin demokrasi ve liberalleşme vur­gusu temelinde, iş adamlarının çıkarlarını gözeten bir ekonomik baskı grubun­dan, Türkiye'nin genel çıkarlarını gözeten bir sivil toplum kuruluşuna dönü­şümünü sağlayan bir süreç olduğu iddia edilmektedir.

Globalization and Turkish Business Associations: The Case of TÜSİAD

This study aims to analyze the impact of globalization processes on the leading Turkish business association in Turkey, the Turkish Industrialists and Businessmen Association, TÜSİAD. It is believed that there is a need to focus on globalization processes within the context of Turkish business life by taking TÜSİAD as a case since the Asssociation has played an important role in linking the Turkish economy to the global market, and acting as a strong internal actor of globalization in Turkish politics and the economy. It is argued that, in the TÜSİAD case, the impact of globalization revealed itself as the transformation of a business association, in terms of its role as a pressure group concerned with the particular interests of businessmen, to a civil society organization concerned with the general interests of the country, with its emphasis on democracy and EU membership.

Kaynakça

....